Futog

Futog je staro naselje, a danas je deo Grada Novog Sada. U centru Futoga se nalazi rimokatolička Crkva Srca Isusovog sa župnim dvorom. Prvobitnu crkvu je sagradio grof Hadik 1776. Na mestu stare, novu crkvu posvećenu Srcu Isusovom sagradila je grofica Kotek 1908. Projekat je uradio Ferenc Veninger. Srpska pravoslavna Crkva Svetih Vrača Kuzme i Damjana u Futogu sazidana je 1776. Ikonostas je oslikao Arsenije Teodorović 1799, a zidno slikarstvo se pripisuje Janku Halkozoviću. U crkvi se čuva zbirka ikona, rad Pavla Simića.
U Futogu su restorani “Plavi Dunav” (Ribarska 2X) i splav – čarda “Dunavac” (Dunavska 000).

Adresa

Futog