Homepage Blog Poziv i apel ugostiteljima da se upišu i koriste Centralni informacioni sistem E-Turista

Poziv i apel ugostiteljima da se upišu i koriste Centralni informacioni sistem E-Turista

Novembаr 6, 2020

Zakonom o ugostiteljstvu propisano je da su jedinice lokalne samouprave (JLS) u obavezi da na propisan način vode evidenciju o ugostiteljskim objektima i ugostiteljima koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva (kuća, apartman, soba).

Od 01. oktobra 2020. godine zvanično je počeo sa radom Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu E- Turista, koji je od tog momenta jedini izvor podataka za Republički zavod za statistiku o ugostiteljstvu i turizmu, te je stoga, izuzetno važno da se ažurno uvode svi podaci. JLS su u obavezi da sve objekte unesu u Centralni informacioni sistem, a vlasnici ugostiteljskih objekata za smeštaj da evidentiraju turiste jer će se u suprotnom to značajno odraziti na turistički promet, a nakon toga i na odobravanje i realizacije projekata iz oblasti turizma.

Takođe, od 01. oktobra 2020. godine ugostitelji će isključivo i jedino preko E-Turiste prijavljivati i domaće i strane turiste i na taj način ispunjavati svoju obavezu po Zakonu o strancima. MUP Republike Srbije će kao direktan korisnik sistema, isključivo i jedino putem Centralnog informacionog sistema E-Turista dobijati informacije o stranim turistima u Republici Srbiji.

Ugostitelji i ugostiteljski objekti koji ne budu uneti u Centralni informacioni sistem E-Turista, neće moći da učestvuju u projektu realizacije vaučera za odmor u Republici Srbiji.

Pozivamo vlasnike ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Grada Novog Sada da provere da li su upisani u registar E-Turiste, i da u skladu sa svojom zakonskom obavezom, prijavljuju goste putem ovog sistema.