Homepage Blog Позив и апел угоститељима да се упишу и користе Централни информациони систем Е-Туриста

Позив и апел угоститељима да се упишу и користе Централни информациони систем Е-Туриста

Новембар 6, 2020

Законом о угоститељству прописано је да су јединице локалне самоуправе (ЈЛС) у обавези да на прописан начин воде евиденцију о угоститељским објектима и угоститељима који пружају услуге смештаја у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај, као и категорисаним објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства (кућа, апартман, соба).

Од 01. октобра 2020. године званично је почео са радом Централни информациони систем у угоститељству и туризму Е- Туриста, који је од тог момента једини извор података за Републички завод за статистику о угоститељству и туризму, те је стога, изузетно важно да се ажурно уводе сви подаци. ЈЛС су у обавези да све објекте унесу у Централни информациони систем, а власници угоститељских објеката за смештај да евидентирају туристе јер ће се у супротном то значајно одразити на туристички промет, а након тога и на одобравање и реализације пројеката из области туризма.

Такође, од 01. октобра 2020. године угоститељи ће искључиво и једино преко Е-Туристе пријављивати и домаће и стране туристе и на тај начин испуњавати своју обавезу по Закону о странцима. МУП Републике Србије ће као директан корисник система, искључиво и једино путем Централног информационог система Е-Туриста добијати информације о страним туристима у Републици Србији.

Угоститељи и угоститељски објекти који не буду унети у Централни информациони систем Е-Туриста, неће моћи да учествују у пројекту реализације ваучера за одмор у Републици Србији.

Позивамо власнике угоститељских објеката за смештај на територији Града Новог Сада да провере да ли су уписани у регистар Е-Туристе, и да у складу са својом законском обавезом, пријављују госте путем овог система.