Homepage Blog Podaci o prometu turista u Novom Sadu za januar i februar 2020. godine

Podaci o prometu turista u Novom Sadu za januar i februar 2020. godine

April 2, 2020

Prema poslednje objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u mesecu februaru ove godine ostvareno je 10.674 dolazaka domaćih i stranih turista zajedno u Novi Sad, što predstavlja rast od preko 10% više u odnosu na isti mesec prethodne godine.
Tako je za prva dva meseca ostvaren rast u broju dolazaka domaćih i stranih turista zajedno (21.788 dolazaka) što predstavlja rast od 15,7 % više u odnosu na isti period prethodne godine.
Kada je reč o noćenju, za prva dva meseca ostvareno je 40.526 noćenja, što u predstavlja rast od 4,4 % u odnosu na iste mesece 2019. godine.