Homepage Blog Подаци о промету туриста у Новом Саду за јануар и фебруар 2020. године

Подаци о промету туриста у Новом Саду за јануар и фебруар 2020. године

April 2, 2020

Према последње обрађеним подацима Републичког завода за статистику, у месецу фебруару ове године остварено је 10.674 долазака домаћих и страних туриста заједно у Нови Сад, што представља раст од преко 10% више у односу на исти месец претходне године.
Тако је за прва два месеца остварен раст у броју долазака домаћих и страних туриста заједно (21.788 долазака) што представља раст од 15,7% више у односу на исти период претходне године.
Када је реч о ноћењу, за прва два месеца ове године остварено је 40.526 ноћења, што представља раст од 4,4% у односу на исте месеце 2019. године.