Homepage Blog Palata Dunđerskih

Palata Dunđerskih

Februar 24, 2020

U pešačkoj zoni Novog Sada, na adresi kralja Aleksandra br. 3, nalazi jedan od elitnih objekata.  U pitanju je jedna od palata Dunđerskih, koja je u potpunosti restauirana, a koja se danas nalazi u vlasništvu jedne poznate firme.

Sredinom osamnaestog veka, mesto na kome će znatno kasnije biti izgrađena ova palata, pripadalao je dugačkom, neprekinutom nizu jednostavnih pravougaonih kuća Glavne ulice. Hronološki, prvo je grof Adolf Sečenj 1853. naručio projekat za gradnju spratne palate kod arhitekte Jozefa Vilda. Znatno kasnije, februara 1888. godine, za veleposednika i novog vlasnika objekta Lazara Dunđerskog je „baumajster“ Martin Sotić sačinio plan za preadaptaciju objekta. Primarna prostorna shema enterijera i spoljašnjeg korpusa je sačuvana, ali je došlo do bitnih izmena u dekorativnom sistemu na samom objektu.

Palata je sagrađena, kao masivan, dekoracijom ulične fasade i enterijera, pretenciozno osmišljen  objekat sa ambicijom da bude udoban i graditeljski izveden po estetskim zahtevima vlasnika. Palata se prostire na površini od 2112 m2, a cilj je bio da se ostavi utisak na prolaznike i posetioce. Palata ima pravilnu osnovu ćiriličnog slova „П“ , sa prostranim podrumom. U prizemlju je centralno postavljen ajnfort,  sa po jednim lokalom sa svake strane. Na spratu je prostrani stan sa neizostavnim salonom ka uliuci, primeren bogatoj porodici onog vremena, dok su u krilima palate bila još dva stana. Palata je nekada imala i atrijumsko dvorište sa ophodnim galerijama, ali taj prostor nije sačuvan , usled kasnije gradnje drugih objekata.

 

Izvor : Stančić, D, Novi Sad od kuće do kuće 2, studio Bečkerek, Novi Sad, 2017.