Homepage Blog Палата Дунђерских

Палата Дунђерских

Фебруар 24, 2020

У пешачкој зони Новог Сада, на адреси краља Александра бр. 3, налази један од елитних објеката. У питању је једна од палата Дунђерских, која је у потпуности рестауирана, а која се данас налази у власништву једне познате фирме.

Средином осамнаестог века, место на коме ће знатно касније бити изграђена ова палата, припадалао је дугачком, непрекинутом низу једноставних правоугаоних кућа Главне улице. Хронолошки, прво је гроф Адолф Сечењ 1853. наручио пројекат за градњу спратне палате код архитекте Јозефа Вилда. Знатно касније, фебруара 1888. године, за велепоседника и новог власника објекта Лазара Дунђерског је „баумајстер“ Мартин Сотић сачинио план за преадаптацију објекта. Примарна просторна схема ентеријера и спољашњег корпуса је сачувана, али је дошло до битних измена у декоративном систему на самом објекту.

Палата је саграђена, као масиван, декорацијом уличне фасаде и ентеријера, претенциозно осмишљен објекат са амбицијом да буде удобан и градитељски изведен по естетским захтевима власника. Палата се простире на површини од 2112 м2, а циљ је био да се остави утисак на пролазнике и посетиоце. Палата има правилну основу ћириличног слова „П“ , са пространим подрумом. У приземљу је централно постављен ајнфорт, са по једним локалом са сваке стране. На спрату је пространи стан са неизоставним салоном ка улиуци, примерен богатој породици оног времена, док су у крилима палате била још два стана. Палата је некада имала и атријумско двориште са опходним галеријама, али тај простор није сачуван , услед касније градње других објеката.

 

Извор : Станчић, Д, Нови Сад од куће до куће 2, студио Бечкерек, Нови Сад, 2017.