Manastir Staro Hopovo

Manastir Staro Hopovo je prema predanju sagradio despot Đorđe Branković krajem 15.  i početkom 16. veka, a u istorijskim izvorima prvi put se pominje 1546. Crkva manastira posvećena je sv. Pantelejmonu. Na temeljima starije crkve 1752. izgrađena je nova. Ikonostas crkve s kraja 18. veka izrađen u stilu rokokoa  bio je presvučen zlatom. Prestone ikone je radio Janko Halkozović. Manastir je oštećen tokom II svetskog rata a sačuvan je samo jedan deo ikona. Poslednjih godina traje intenzivna obnova manastira.

Adresa

Staro Hopovo, Irig, Fruška gora, Srbija