Manastir Petkovica

Manastirska crkva je posvećena je Sv. Petki (27. oktobar)

Predanje kaže da je Manastir Petkovicu, u prvoj polovini 16. veka, podigla Jelena, udovica despota Stefana Štiljanovića, kao zadužbinu u kojoj se zamonašila. Prvi pisani podatak koji govori o starosti manastira je godina njegovog živopisanja – 1588, zabeležena na zidu hrama. Postoji i saznanje da je u 17. veku, u vreme vladavine osmanskih Turaka Sremom, Sinan beg hteo da poruši opustele manastire Petkovicu i Kuveždin i da građevinski materijal iskoristi za zidanje svog prebivališta u Sremskoj Mitrovici. Patrijarh srpski Pajsije je novcem uspeo da spreči taj naum i sačuva manastire. Zna se i da je od sredine 18. veka Petkovica bila metoh Manastira Šišatovac, da je manastirska crkva imala ikonostas i crkveni inventar kao što su ikone, odežde i knjige. U vekovima koji će uslediti, istorijske prilike su uticale na promenu stanja manastirskih građevina i imovine, ali ispostaviće se da je, u odnosu na ostale fruškogorske manastire, crkva Manastira Petkovica u najvećoj meri sačuvala prvobitni izgled.

Dvadesetih godina 20. veka, manastir je dugo bio napušten i zbog nebrige urušen. Njegova sveobuhvatna obnova započela je početkom 21. veka, dolaskom igumanije Antonine. Manastirski konaci su novijeg datuma. Izgrađeni su paraklis Sv. Fotine sa Jakovljevim bunarom i prodavnica suvenira, a na izvoru Sv. Petke gradi se kapela posvećena Sv. Petki i Mariji Magdaleni. Na manastirskom imanju je i poribljeno jezero.

Zidno slikarstvo manastirske crkve delo je trojice žičkih monaha s kraja 16. veka, iz  vremena igumana Akakija. Živopis, neosporno velike vrednosti, reprezent je srpske kasne srednjovekovne crkvene umetnosti, očuvane u Fruškoj gori zahvaljujući nikad prekinutim kulturnim vezama sa središnjim srpskim teritorijama. Po lepoti se ističe deo zidnog živopisa u oltarskoj poluapsidi, na kojem je prikazana Bogorodica sa Hristom i arhanđelima Mihajlom i Gavrilom.

Ikonostas iz prve polovine 18. veka, koji je manastiru darovao Milenko Vučković, uništen je tokom Drugog svetskog rata. Sačuvani je krst sa ikonostasa (sada u Muzeju crkvene umetnosti u Sremskoj Mitrovici) i dve ikone (sada u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu). Savremeni ikonostas iz druge decenije 21. veka rezbario je Milorad Jovančić, a oslikala ga je Borka Jovančić.

Pored hramovne slave, u manastiru se slavi Nedelja Mironosica (treća nedelja od Vaskrsa) i Nedelja Žene Samarjanke (peta nedelja od Vaskrsa). Susret Isusa sa Samarjankom (u pravoslavnoj tradiciji Fotina) kod Jakovljevog bunara, zabeležen u Jevanđelju po Jovanu, u manastiru ima veliki značaj.

Raspored liturgija: subotom i nedeljom ujutru, bdenja su subotom.

INFORMACIJE ZA TURISTE: Podrazumeva se odgovarajući način oblačenja (za žene pokrivena glava, duga suknja, dugi rukavi, a za muškarce duge pantalone i košulja). Program obilaska za ugovorene grupe može da obuhvata: obilazak manastirske crkve i upoznavanje sa istorijatom manastira i crkve, obilazak paraklisa Sv. Fotine, prodavnice suvenira, i ako je tako dogovoreno – posluženje. Sve potrebne informacije dobićete prilikom najave posete. Grupne posete manastiru najbolje je najaviti dva dana ranije na tel. +381 (0)60 044 91 05 (igumanija Antonina Simić).  

Adresa

Manastirski Put Petkovica, Ležimir, Fruška gora, Srbija