Manastir Mala Remeta

Manastirska crkva posvećena je Pokrovu Bogorodice (14. oktobar)

Prema predanju, Manastir Malu Remetu je podigao kralj Dragutin Nemanjić (1276–1316) i poklonio ga kao metoh Manastiru Rači (blizu Bajine Bašte). Prvi istorijski podaci o njemu, kao i o ostalim fruškogorskim manastirima, mogu se naći u osmanlijskom dokumentu iz 16. veka. Izveštaj kanonske vizitacije fruškogorskih manastira iz sredine 18. veka govori da je u vreme osmanlijske uprave Sremom ovaj manastir opusteo, te da su se ovde, verovatno krajem 17. veka, preselili monasi Manastira Rače. Dozvola patrijarha Arsenija III Čarnojevića s kraja 17. veka, kojom daje blagoslov monasima iz Rače da obnove Malu Remetu govori da je isti bio metoh Manastira Beočin. Neki istraživači smatraju da su ga monasi izgradili na ostacima eremitsko-pavlinskog rimokatoličkog manastira, jer je jedno vreme bio poznat pod imenom Remetsko.

Hram koji danas postoji podignut je u prvoj polovini 18. veka, u srpsko-vizantijskom stilu bez baroknih uticaja. Ktitor je bio Stanko Milinković, stanovnik sela Šuljam. Ktitor izgradnje konaka sa južne strane, izgrađenog sredinom 18. veka, bio je „oberlajtnant“ Petrovaradinske regimente Jovan Jovanović. Konak sa severne strane, iz istog perioda, tokom obnove u 19. veku nije sačuvan. Manastir je oštećen i opljačkan u Drugom svetskom ratu. Po završetku rata, spaljeni konak sa južne strane obnovljen je tokom restauratorskih radova na osnovu sačuvanih građevinskih planova. Slobodno stojeći zvonik, konaci sa zapadne strane i suvenirnica su novijeg datuma.

Bogato izrezbaren ikonostas uradio je drvorezbar Petar Ošapović, a ikone na ikonostasu radila je grupa autora. Pouzdano se zna da su četiri prestone ikone rad Janka Halkozovića iz sredine 18. veka. Ktitor izrade prestone ikone sa predstavom Hrista je bila Ružica, žena Jovana Jovanovića. Zidno slikarstvo je rad Koste Vanđelovića, saradnika i učenika Uroša Predića, s početka 20. veka. U manastirskoj crkvi se nalaze dva visoka drvena svećnjaka iz 19. veka, što je raritet na Fruškoj gori.

Manastir čuva čestice mošti Sv. Đorđa Kratovca, mučenika srpskog porekla koji je stradao u 16. veku jer nije hteo da se odrekne hrišćanske vere i pređe u islam.

Raspored liturgija: liturgije vikendom u 7.00; molitve svakog dana u 17.00.

INFORMACIJE ZA TURISTE: Manastir je za turističke posete otvoren tokom obdanice. Podrazumeva se odgovarajući način oblačenja (za žene pokrivena glava, duga suknja, dugi rukavi, a za muškarce duge pantalone i košulja). Nije dozvoljeno uvođenje kućnih ljubimaca.

Adresa

Pinkijeva, Fruška gora, Srbija