Manastir Mala Remeta

Manastir Malu Remetu je prema predanju srpski kralj Dragutin Nemanjić (1276-1316) poklonio manastiru Rača kao metoh, ali se u istorijskim izvorima pominje tokom 16. i 17. veka. Zna se da su krajem 17. veka u njega došli izbegli monasi manastira Rača (na Drini). Savremena manastirska crkva posvećena Pokrovu Bogorodice podignuta je u prvoj polovini 18. veka. Ktitor je bio Stanko Milinković, stanovnik obližnjeg sela Šuljam. Ikonostas crkve oslikao je Janko Halkozović sredinom 18. veka. Zidne slike rad su Koste Vanđelovića sa početka 20. veka.

Adresa

Pinkijeva, Fruška gora, Srbija