Literarni konkurs - propozicije

 NAGRADNI LITERARNI KONKURS

„NOVI SAD – HARMONIJA KOJA INSPIRIŠE – ZAPISI I DOŽIVLJAJI NOVOG SADA“

01.06.2021 – 01.09.2021.

 

(Proglašenje pobednika i nagrađenih radova biće objavljeno 26. septembra na Evropski dan jezika)

 

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

 

ORGANIZATOR

Turistička organizacija Grada Novog Sada

 

TEMA

Novi Sad – harmonija koja inspiriše – zapisi i doživljaji Novog Sada

Ukoliko ste zaljubljenik u kreativno pisanje, imate omiljena mesta, pejzaže, lokalitete u Novom Sadu i okolini koji vas inspirišu, uživate u lokalnim specijalitetima i domaćim vinima, a želite da vaše doživljaje iz Novog Sada podelite sa nama, prijavite se na literarni konkurs i postanite deo novosadske priče o izboru za najlepšu pisanu reč. Učesnicima se ostavlja sloboda da, u skladu sa zadatom temom, izraze svoje ideje i ispolje kreativnost.

 

CILJ KONKURSA

Promocija Novog Sada kao turističke destinacije kroz kratke priče i zapise.

 

OSNOVNE PROPOZICIJE

 • Na literarnom konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina, iz zemlje i inostranstva, a učešće na konkursu je besplatno.
 • Na Konkursu ne mogu učestvovati zaposleni u TONS-u, zaposleni u kompanijama darodavaca, kao ni članovi njihovih porodica (roditelji, supružnici, deca).
 • Poslate priče ostaju u trajnom vlasništvu Turističke organizacije Grada Novog Sada.
 • Priče koje su prodate drugom licu ili korišćene u marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu biti deo konkursa.
 • Organizator zadržava pravo diskvalifikacije priča koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume ili ne promovišu vrednosti Novog Sada (multikulturalnost, različite identitete..) bez prethodnog obaveštavanja učesnika.

PROPOZICIJE ZA AUTORE

 • Priče moraju biti napisane na srpskom jeziku, ćiriličnim ili latiničnim pismom, isključivo o gradu Novom Sadu sa okolinom kao i Sremski Karlovci i Fruška gora.
 • Autori mogu da konkurišu sa jednim tekstom A4 formata u word-u (od 2.500 do 4.000 karaktera sa razmacima, veličina fonta 12), potpisane punim imenom i prezimenom, godinom rođenja, adresom stanovanja (državljanstvom u slučaju da autor živi u inostranstvu), brojem telefona i e-mailom.
 • Autor treba da poštuje dijakritičke znake (slova č, ć, đ, š, dž) i pravopisna pravila.

 

TRAJANJE KONKURSA I DOSTAVA TEKSTOVA

 • Rok za slanje radova je od 01.06. – 01.09.2021.
 • Radovi se šalju elektronskom poštom na adresu: konkurstons@gmail.com
 • U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja tekstova OBAVEZNO upisati:
 • ime i prezime autora
 • mesto i državu prebivališta
 • e-mail adresu
 • broj telefona – nije obavezno (za potrebe obaveštavanja dobitnika)
 • kao i rečenicu ,,SAGLASAN/NA SAM DA SE MOJI LIČNI PODACI MOGU KORISTITI U SVRHU LITERARNOG KONKURSA. TAKOĐE, USTUPAM TEKST ČIJI SAM VLASNIK AUTORSKIH PRAVA NA SLOBODNO KORIŠĆENJE TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI GRADA NOVOG SADA I PRIHVATAM USLOVE KONKURSA.”

 

IZBOR TEKSTOVA

 • Stručni žiri će izabrati 5 najboljih tekstova, koji će biti objavljeni 26.09. 2021. godine, na Međunarodni dan pismenosti u 12 časova na sajtu TONS-a novisad.travel , gde će svi zaintereovani imati priliku da ih pročitaju.
 • Stručni žiri će biti u sastavu:

 

Vera Kopicl- prof. književnosti i publicistkinja

Gordana Stojaković- publicistkinja

Ivana Bolf- Labudović- Organizator za razvoj i promociju turističkih proizvoda

 

NAGRADE

 • Restoran Kalem by Zak – vaučer u vrednosti od 6.000 dinara
 • Fruške Terme – dnevni spa za dve osobe
 • Salaš 137 – noćenje za dve osobe
 • SNP – dva puta po dve ulaznice za predstavu po izboru
 • Bulevar Books – poklon knjiga iz knjižare Bulevar Books
 • Medijski partner konkursa portal Moj Novi Sad, objaviće na svom portalu sve nagrađene radove
 • Promo paketi Turističke organizacije Novog Sada za sve učesnike konkursa
 • Turističko vođenje po gradu u pratnji licenciranog turističkog vodiča za sve učesnike konkursa

 

AUTORSKA PRAVA

 • Svaki učesnik konkursa mora biti autor teksta koji prijavljuje na konkurs.
 • Organizator se obavezuje da, u slučaju korišćenja teksta, vidljivo označi autora.
 • Autor se odriče nadoknade za objavljivanje rada na sajtu, publikacijama, katalozima i drugim štampanim materijalima Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Radovi dostavljeni organizatoru radi učešća na konkursu „Novi Sad – harmonija koja inspiriše – zapisi i doživljaji Novog Sada“ se ne vraćaju. Autori ustupaju svoje tekstove na korišćenje Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada i odriču se prava na bilo kakvu finansijsku ili drugu naknadu.
 • Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i sl. prispelih i objavljenih tekstova.
 • Svi prijavljeni tekstovi ne smeju sadržati nikakvo kriminalno delo / aktivnost, niti ugrožavati građanska prava i zakone. Takođe, ne smeju se kršiti autorska prava, pravila, niti javna svojina ili pravo na privatnost bilo kojeg trećeg lica.
 • Organizator nije odgovoran za sve netačne ili nepotpune informacije od strane učesnika ili mogućih tehničkih i softverskih problema web programa-aplikacije Konkusa, kao ni za moguće probleme u slučaju kompjuterskih virusa i drugih neovlašćenih intervencija i ostalih tehničkih problema.
 • Organizator može koristiti prispele radove u svrhu promocije Novog Sada, bez plaćanja naknade, zadržavajući pravo prilagođavanja, aranžiranja ili obrade tekstova (u smislu pripreme za objavu) bez dodatnog odobrenja ili saglasnosti autora.
 • Autori su saglasni da njihovi tekstovi budu objavljeni na sajtu, na društvenim mrežama i štampanim medijima TONS-a, ili drugim drugim medijima sa potpisima autora teksta i TONS-a.

 

IDENTIFIKACIJA NAGRAĐENIH I PREUZIMANJE NAGRADA

 • Organizator će obavestiti nagrađenog učesnika telefonom ili mejlom koji je dostavio o načinu i vremenu preuzimanja nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za ostvarivanje prava na nagradu.
 • Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila konkursa, a naročito ako se uzdrži od dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade, Organizator neće izvršiti dodelu nagrade tom licu.

 

PUBLICITET

 • Ukoliko ostvare pravo na nagradu, učesnici su saglasni da se njihovi podaci o ličnosti (ime i prezime i mesto i država prebivališta) mogu, od strane Organizatora, objaviti i koristiti u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala, bez plaćanja bilo kakve naknade.
 • Uzimanjem učešća u Konkursu, učesnici prihvataju pravila Konkursa i iskazuju saglasnost da Organizator ima pravo na eksploataciju svih podataka poslatih elektronskom poštom, bez naknade, bez bilo kakvih ograničenja i bez obaveze pribavljanja dodatnih saglasnosti.

 

IZMENA PRAVILA

 • Organizator zadržava pravo na promenu bilo koje od navedenih pravila Konkursa, bez prethodnog obaveštavanja korisnika.
 • Izmena pravila mora biti javno dostupna u okviru sajta Turističke organizacije Grada Novog Sada.

 

PREKID KONKURSA

 • Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti o čemu će učesnici biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu Turističke organizacije Grada Novog Sada.
 • Turistička organizacija Grada Novog Sada ne odgovara za eventualni prekid konkursa.

 

INFORMACIJE I KONTAKT

Sva pitanja vezana za nagradni Literarni konkurs možete dobiti pozivom na broj Turističkog informativnog centra +381 021 661 73 43 svakog radnog dana od 8 do 16h ili slanjem mejla na: konkurstons@gmail.com

 

Linkovi:

www.novisad.travel/literarni-konkurs