Литерарни конкурс - пропозиције

НАГРАДНИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

„НОВИ САД – ХАРМОНИЈА КОЈА ИНСПИРИШЕ – ЗАПИСИ И ДОЖИВЉАЈИ НОВОГ САДА“

01.06.2021 – 01.09.2021.

 

(Проглашење победника и награђених радова биће објављено 26. септембра на Европски дан језика)

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

 

ОРГАНИЗАТОР

Туристичка организација Града Новог Сада

 

ТЕМА

Нови Сад – хармонија која инспирише – записи и доживљаји Новог Сада

Уколико сте заљубљеник у креативно писање, имате омиљена места, пејзаже, локалитете у Новом Саду и околини који вас инспиришу, уживате у локалним специјалитетима и домаћим винима, а желите да ваше доживљаје из Новог Сада поделите са нама, пријавите се на литерарни конкурс и постаните део новосадске приче о избору за најлепшу писану реч. Учесницима се оставља слобода да, у складу са задатом темом, изразе своје идеје и испоље креативност.

 

ЦИЉ КОНКУРСА

Промоција Новог Сада као туристичке дестинације кроз кратке приче и записе.

 

ОСНОВНЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ

На литерарном конкурсу могу учествовати физичка лица старија од 18 година, из земље и иностранства, а учешће на конкурсу је бесплатно.
На Конкурсу не могу учествовати запослени у ТОНС-у, запослени у компанијама дародаваца, као ни чланови њихових породица (родитељи, супружници, деца).
Послате приче остају у трајном власништву Туристичке организације Града Новог Сада.
Приче које су продате другом лицу или коришћене у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу бити део конкурса.
Организатор задржава право дисквалификације прича које не задовољавају задате критеријуме или не промовишу вредности Новог Сада (мултикултуралност, различите идентитете..) без претходног обавештавања учесника.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА АУТОРЕ

Приче морају бити написане на српском језику, ћириличним или латиничним писмом, искључиво о граду Новом Саду са околином као и Сремски Карловци и Фрушка гора.
Аутори могу да конкуришу са једним текстом А4 формата у wорд-у (од 2.500 до 4.000 карактера са размацима, величина фонта 12), потписане пуним именом и презименом, годином рођења, адресом становања (држављанством у случају да аутор живи у иностранству), бројем телефона и е-маилом.
Аутор треба да поштује дијакритичке знаке (слова ч, ћ, ђ, ш, џ) и правописна правила.

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ДОСТАВА ТЕКСТОВА

Рок за слање радова је од 01.06. – 01.09.2021.
Радови се шаљу електронском поштом на адресу: konkurstons@gmail.com
У пољу садржаја електронске поште приликом слања текстова ОБАВЕЗНО уписати:
име и презиме аутора
место и државу пребивалишта
е-маил адресу
број телефона – није обавезно (за потребе обавештавања добитника)
као и реченицу ,,САГЛАСАН/НА САМ ДА СЕ МОЈИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА. ТАКОЂЕ, УСТУПАМ ТЕКСТ ЧИЈИ САМ ВЛАСНИК АУТОРСКИХ ПРАВА НА СЛОБОДНО КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА И ПРИХВАТАМ УСЛОВЕ КОНКУРСА.”

ИЗБОР ТЕКСТОВА

Стручни жири ће изабрати 5 најбољих текстова, који ће бити објављени 26.09. 2021. године, на Међународни дан писмености у 12 часова на сајту ТОНС-а новисад.травел , где ће сви заинтереовани имати прилику да их прочитају.
Стручни жири ће бити у саставу:

Вера Копицл- проф. књижевности и публицисткиња

Гордана Стојаковић- публицисткиња

Ивана Болф- Лабудовић- Организатор за развој и промоцију туристичких производа

 

НАГРАДЕ

Ресторан Калем бy Зак – ваучер у вредности од 6.000 динара
Фрушке Терме – дневни спа за две особе
Салаш 137 – ноћење за две особе
СНП – два пута по две улазнице за представу по избору
Булевар Боокс – поклон књига из књижаре Булевар Боокс
Медијски партнер конкурса портал Мој Нови Сад, објавиће на свом порталу све награђене радове
Промо пакети Туристичке организације Новог Сада за све учеснике конкурса
Туристичко вођење по граду у пратњи лиценцираног туристичког водича за све учеснике конкурса

АУТОРСКА ПРАВА

Сваки учесник конкурса мора бити аутор текста који пријављује на конкурс.
Организатор се обавезује да, у случају коришћења текста, видљиво означи аутора.
Аутор се одриче надокнаде за објављивање рада на сајту, публикацијама, каталозима и другим штампаним материјалима Туристичке организације Града Новог Сада
Радови достављени организатору ради учешћа на конкурсу „Нови Сад – хармонија која инспирише – записи и доживљаји Новог Сада“ се не враћају. Аутори уступају своје текстове на коришћење Туристичкој организацији Града Новог Сада и одричу се права на било какву финансијску или другу накнаду.
Организатор не сноси одговорност за евентуално копирање, неовлашћено објављивање и сл. приспелих и објављених текстова.
Сви пријављени текстови не смеју садржати никакво криминално дело / активност, нити угрожавати грађанска права и законе. Такође, не смеју се кршити ауторска права, правила, нити јавна својина или право на приватност било којег трећег лица.
Организатор није одговоран за све нетачне или непотпуне информације од стране учесника или могућих техничких и софтверских проблема wеб програма-апликације Конкуса, као ни за могуће проблеме у случају компјутерских вируса и других неовлашћених интервенција и осталих техничких проблема.
Организатор може користити приспеле радове у сврху промоције Новог Сада, без плаћања накнаде, задржавајући право прилагођавања, аранжирања или обраде текстова (у смислу припреме за објаву) без додатног одобрења или сагласности аутора.
Аутори су сагласни да њихови текстови буду објављени на сајту, на друштвеним мрежама и штампаним медијима ТОНС-а, или другим другим медијима са потписима аутора текста и ТОНС-а.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НАГРАЂЕНИХ И ПРЕУЗИМАЊЕ НАГРАДА

Организатор ће обавестити награђеног учесника телефоном или мејлом који је доставио о начину и времену преузимања награде, односно пружити све остале информације од значаја за остваривање права на награду.
Уколико награђени учесник прекрши правила конкурса, а нарочито ако се уздржи од достављања података од значаја за утврђивање идентитета приликом преузимања награде, Организатор неће извршити доделу награде том лицу.

ПУБЛИЦИТЕТ

Уколико остваре право на награду, учесници су сагласни да се њихови подаци о личности (име и презиме и место и држава пребивалишта) могу, од стране Организатора, објавити и користити у облику штампаног, звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве накнаде.
Узимањем учешћа у Конкурсу, учесници прихватају правила Конкурса и исказују сагласност да Организатор има право на експлоатацију свих података послатих електронском поштом, без накнаде, без било каквих ограничења и без обавезе прибављања додатних сагласности.

ИЗМЕНА ПРАВИЛА

Организатор задржава право на промену било које од наведених правила Конкурса, без претходног обавештавања корисника.
Измена правила мора бити јавно доступна у оквиру сајта Туристичке организације Града Новог Сада.

ПРЕКИД КОНКУРСА

Конкурс се може прекинути у случају више силе или непредвиђених околности о чему ће учесници бити обавештени путем писменог обавештења на сајту Туристичке организације Града Новог Сада.
Туристичка организација Града Новог Сада не одговара за евентуални прекид конкурса.

ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

Сва питања везана за наградни Литерарни конкурс можете добити позивом на број Туристичког информативног центра +381 021 661 73 43 сваког радног дана од 8 до 16х или слањем мејла на: konkurstons@gmail.com

 

Линкови:

https://novisad.travel/literarni-konkurs/