Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada.

1. Ime i prezime lica za zaštitu podataka o ličnosti: Tihomir Vemić
2. Adresa: Novi Sad, Trg Slobode 3/3
3. E-mail: tihomir.vemic@novisad.travel
4. Broj telefona lica za zaštitu podataka: 021/ 425 522