Лице за заштиту података о личности

Контакт подаци лица за заштиту података о личности у Туристичкој организацији Града Новог Сада.

1. Име и презиме лица за заштиту података о личности: Тихомир Вемић
2. Адреса: Нови Сад,Трг Слободе 3/3
3. Е-mail: tihomir.vemic@novisad.travel
4. Број телефона лица за заштиту података: 021/ 425 522