Limanski Park

Limanski park se nalazi u središnjem delu stambenog naselja Liman u Novom Sadu u neposrednoj blizini reke Dunav i prostire se na 12,9 ha.  Nalazi se na Limanu III, između Bulevara Oslobođenja, Bulevara despota Stefana, Šekspirove ulice i Ulice Narodnog fronta.

Koncepcijski, uređenje Limanskog parka projektovano je da  ima karakteristike podunavskog  pejzaža uklopljenog u gradsku sredinu. Park je dizajniran tako da dominiraju masivi zelenila, grupe i pojedina soliterna stabla na otvorenim površinama.

Na glavnim ulazima sa ulice Narodnog fronta, sa severne strane (raskrsnica sa Bulevarom oslobođenja) i ulaz sa zapadne strane (raskrsnica sa Šekspirovom ulicom) dominiraju niže vrste i time se omogućava otvaranje pogleda ka unutrašnjosti parka. Severni ulaz predstavlja početak centralne promenade. Njega karakteristiše centralno postavljen ružičnjak (Rosa “Niccolo Paganini” i Rosa “Gold Marie”).  Neposredno uz zapadni ulaz locirana je česma, u blizini koje je je i dečije igralište, dok se u krajnjem jugoistočnom delu parka nalazi jedini skejt park u Novom Sadu i neposredno pored njega i prostori za istrčavanje i igru pasa.

Pri izboru vrsta prednost je data auhtohtonim vrstama, uz učešće alohtonih vrsta otpornih na gradske uslove i peskovito zemljište. Preovlađuju visoki lišćari (oko 80%) – koprivić, hrast, sofora, dok su od niskih zastupljeni leska, bagrem, dafina.  Kako vrlo prometne saobraćajnice okružuju Limanski park sa svih strana, formiranje zaštitnog pojasa u obodnom delu bilo je  neophodno.

Kroz središnji deo parka, između postojećih topola, provlače se masivi i veće grupe formirani od koprivića (lat. Celtis australis), lužnjaka (lat.Quercus robur),  sofore (lat. Sophora japonica), crvenolisnog mleča ( lat. Acer  platanoides  “Crimson King”), crnog bora (lat. Pinus nigra) i drugih vrsta.

Adresa

Bulevar despota Stefana, Novi Sad