Kamenički park

U Sremskoj Kamenici na severnim obroncima Fruške gore, duž obale Dunava, lociran je najveći i najstariji park u Novom Sadu – Kamenički park, koji se prostire  na 33 ha površine  i od 2008. godine je stavljen pod zaštitu kao značajno prirodno dobro.

Podignut je u 19. veku, oko dvorca porodice Marcibanji i Karačonji, jednog  od značajnijih objekata klasicističkog stila u Vojvodini, koji danas predstavlja spomenik kulture od velikog značaja. Posebna vrednost parka je očuvanost planske organizacije prostora i stila u kome je projektovan. Najbitniji element pejzažnog uređenja je središnji deo parka, sa prostranim izduženim livadama i jasnom linijom razdvajanja šumskog sklopa i travnog partera.

Na ulasku u park nalazi se betonski most koji premošćava Kamenički potok i uočavaju se vidikovci i kružna pešačka staza. U parku se nalaze ostaci vrtno-arhitektonskih elemenata koji potiču iz vremena podizanja parka. Najupečatljivija skulptura u parku “Pet glava”, postavljena je u centralnom delu, na glavnom vidikovcu – “brežuljku ruža” ili tkzv. “pentagonu”, u vidu pet stubova sa likovima koji liče na rimske vojnike, a moguće je da predstavljaju likove članova porodice Karačonji.

Pretpostavlja se da je, pored vidikovca, “pentagon” imao i funkciju ledare, u kojoj je čuvan led tokom letnjih meseci, kako bi gostima na imanju bila poslužena rashlađena pića. U parku su i ostaci skulpura “Sfinge” i “Amora i Nimfe”, koji takođe datiraju iz 1834. god. urezane u skulpturu Sfinge.

Dve trećine parka je pod šumom, dominiraju domaće vrste lipa, javor i hrast, bogat i egzotičnim biljkama prenetim iz raznih krajeva Evrope, među kojima su najinteresantniji najstariji primerci crnog i belog bora, crveni hrast i divlji kesten. Posebno se svojom lepotom ističu dva hrasta, najstarija u Novom Sadu i datiraju iz 1805. godine.

Adresa