Futoški park

Futoški park je podignut  u prvoj dekadi 20. veka kao park specijalne namene oko Jodne banje (Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad). Prostire se na površini od 8 ha, 13 ari, 6 m2 i zaštićen je kao spomenik  prirode, odnosno prirodno dobro II i III kategorije.

Projektovao je čuveni mađarski pejzažni arhitekta Armin Pec Mlađi (1855-1927), u mešovitom stilu, koji je dominirao u vrtnoj arhitekturi tog perioda. Kompleks objekata Jodne banje koji se nalaze u parku, sa neposrednom okolinom, zaštićen je 1986. godine kao spomenik kulture od velikog značaja, tako da Futoški park i Jodna banja čine kulturno-istorijisku celinu od velikog značaja za grad.

Sa zapadne strane okružen je bolničkim kompleksom Dečije bolnice – Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, dok sa severne strane delom graniči sa sportsko – rekreativnim centrom i hotelom “Park”, dok je u centralnom delu smešten  gerontološki centar do kojeg vodi prav asfaltirani put duž koga je formiran parking. U zapadnom i severoistočnom delu parka su smeštena igrališta za decu, a u jugozapadnom delu parka nalazi  se malo jezero i više geotermalnih izvora. Postoji pet ulaza u park, dok je glavni ulaz u park iz Futoške ulice.

Raznovrsnost i visoke ocene vitalnosti i dekorativnosti ukupne dendroflore, daju parku izuzetne ekološko-biološke i ambijentalne vrednosti u urbanoj strukturi grada. Dendroflora parka je veoma bogata, jer su u  vreme podizanja parka sađene mnogobrojne egzotične i autohtone vrste: platan, magnolija, sofora, ginko, močvarni čempres, crni i beli bor, Pančićeva omorika, hrast lužnjak, bela topola, divlji kesten, lužnjak,… Posebno su dekorativna stabla piramidalne bele topole (lat. Populus bolleana Lauche). Cvetnih elemenata je malo, uglavnom su u kombinaciji sa žbunastim vrstama.

Adresa

Futoski Park