Srpska pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice-Uspenska crkva

SPRSKA PRAVOSLAVNA CRKVA USPENJA BOGORODICE – Uspenska crkva je spomenik kulture od izuzetnog značaja. Najstarija crkva na ovom mestu izgrađena je verovatno u prvim decenijama 18. veka da bi je zamenila nova izgrađena 1776. koja i danas postoji. To je jednobrodna barokna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom i zvonikom iznad zapadnog pročelja. Ikonostas crkve rezbarili su braća Marković – Aksentije i Arsenije. Ikone ikonostasa pripisiju se Janku Halkozoviću, Dimitriju Jankoviću i Andreju Šaltisti. Zidne slike su radili Janko Halkozović i Vasilije Ostojić, dva slikara koji se ubrajaju među najznačajnije predstavnike srpskog ranobaroknog slikarstva. Uz njih zidne slike je radio i Jovan Popović. Rad svih pomenutih slikara u Uspenskoj crkvi rezultirao je jedinstvenom i izuzetnom baroknom celinom koja na najboji način reprezentuje srpsko slikarstvo krajem 18. veka.

Adresa

Pozorišni trg