Srpska pravoslavna crkva Sv. Georgija – Saborna crkva

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SV. GEORGIJA je saborni hram i nalazi se tik uz Vladičanski dvor Eparhije bačke. Savremena crkva je jednobrodna građevina sa tročlanom oltarskom apsidom i visokim, novobaroknim zvonikom na zapadnom pročelju. Prvi hram na ovom mestu izgrađen je u periodu 1734-1740. Kao i veći deo građevina u Novom Sadu crkva je stradala u bombardovanju sa Petrovaradinske tvrđave u Buni 1849. Hram je obnovljen u periodu 1851-1853. prema planu peštanskog arhitekte Gustava Šaibe. Savremeni oblik crkva je dobila tokom poslednje obnove izvršene u periodu 1902-1905. prema planovima drugog peštanskog arhitekte i graditelja Mihajla Harminca. Prvobitni ikonostas, koji je u vreme prve obnove izradio slikar Jovan Klajić (1815-1888), zamenjen je novim koji je oslikao Paja Jovanović (1859-1957), jedan od najvećih srpskih slikara, predstavnik akademskog realizma. Zidne slike je uradio Stevan Aleksić (1876-1923), takođe jedan od najznačajnijih srpskih slikara s kraja 19 i s početka 20. veka. Unutrašnjost crkve ukrašena je vitražima što doprinosi opštem utisku raskoši koje posetilac ima, a koja svedoči o bogatstvu zajednice koja je gradila saborni hram.

Adresa

Nikole Pašića