Slovačka-evangelistička crkva A.V.

SLOVAČKA-EVANGELIČKA CRKVA A.V. nalazi se u ulici Jovana Subotića. Prvi pisani dokumenti o Slovacima u Novom Sadu (tada Petrovaradinskom Šancu) datiraju iz prvih decenija 18. veka. Crkva koja i danas postoji sagrađena je 1886. naporom vernika i pod patronatom grofa Adolfa Rajzera. Projekat crkve i njena gradnja delo su Jozefa Coceka, školovanog graditelja iz porodice Cocek, čiji je novosadski rodonačelnik bio preduzimač i graditelj Alojz Cocek. Jozef Cocek je crkvu izgradio, koristeći klasicističke i barokne elemente, kao jednobrodnu građevinu sa masivnim zvonikom iznad pročelja. Orgulje koje se nalaze u crkvi predstavljaju posebnu vrednost kao i zvonik crkve. U produžetku crkve je zgrada Episkopije Slovačke-evangeličke crkve A.V.

Adresa

Vuka Karadžića