Zgrada Rimokatoličkog župnog ureda – Plebanija

ZGRADA RIMOKATOLIČKOG ŽUPNOG UREDA – PLEBANIJE jedna je od retkih građevina koje su ostale netaknute u vreme Bune kada je 1849. Novi Sad bombardovan topovima sa Petrovaradinske tvrđave. Zgrada je izgrađena 1808. prema planu koji je uradio Georg Efinger. Spada u retke primere arhitekture koja poseduje odlike klasicizma i kasnog baroka. Simetričnost glavne fasade rešena je plitkim centralnim rizalitom sa četiri pilastra, krovnim vencem sa plastičnim ukrasom i simetrično postavljenim pravougaonim prozorima. Na zgradi je uočljiv krov građen u maniru baroknih krovova na četiri vode i visoko postavljen. U unutrašnjosti se nalazi bogato dekorisana Svečana dvorana.

Adresa

Katolička Porta