Zgrada Centralnog kreditnog zavoda

ZGRADA CENTRALNOG KREDITNOG ZAVODA nalazi se na uglu ulica Miletićeve i Grčkoškolske. Zgrada u stilu akademizma bogate dekoracije projektovao je bečki arhitekta češkog porekla, Franc Voruda. Izgrađena je 1895. a među graditeljima se može naći i ime Đerđa Molnara. U vreme gradnje zgrada je bila vlasništvo Centralnog Kreditnog Zavoda u Novom Sadu koji je uz Srpsku banku d.d. u Zagrebu bio najznačajnija finansijska institucija Srba u Habzburškoj monarhiji. Centralni Kreditni Zavod je osnovan 1890. kao deoničarsko društvo sa ciljem da pomaže trgovačke, zanatske, ekonomske interese kao i prosvetnu i kulturnu delatnost Srba u Hrvatskoj i Ugarskoj. Prvobitno zgrada je imala samo jedan sprat ali je 1925. podignut još jedan sprat, opet prema projektu Franca Vorude. Najupečatljiviji utisak ostavlja ulaz u zgradu iznad koga se diže kupola na čijem vrhu je skulptura Merkura, u rimskoj mitologiji boga zaštitnika trgovaca i trgovine. Skulptura je rad vajara Đorđa Jovanovića. Zgrada ima bogatu dekoraciju rađenu pod uticajem secesije.

Adresa

Grčkoškolska