Toranj sa satom

Gornjim gradom dominira TORANJ SA SATOM. Toranj je izgrađen na mestu starijeg , porušenog sredinom 18. veka. Prečnik sata je preko dva metra. Brojčanik je postavljen na sve strane sveta, sati su ispisani rimskim brojevima, a kazaljke pokazuju: velika sate, a mala minute. Mehanizam sata se svakodnevno navija. Na vrhu Tornja su vetrokaz i kompas, koji umesto koplja na jarbolu ima srce. Pogled prolaznika se, posle Tornja sa satom, najčešće zadrži na dvospratnoj zgradi Duge kasarne, građene u drugoj polovini 18. veka. Tu je počev od 1926.godine bila ustanovljena Vazduhoplovna podoficirska škola Kraljevine SHS, a najpoznatiji polaznik te škole je bio Franjo Kluz, pionir vazduhoplovstva Narodnooslobodilačke vojske tokom II svetskog rata. Jedna od najupečatljivijih građevina Gornjeg grada je Leopoldova kapija sa baroknim pročeljem i visećim mostom. Na njoj se nalazi grb i geslo Habzburške monarhije “Viribus unitis” (Ujedinjenim snagama).

Adresa

Petrovaradinska tvrđava