Homepage Blog Znamenite žene Novog Sada – Vera Pavlović

Znamenite žene Novog Sada – Vera Pavlović

Jun 23, 2020

Vera Pavlović (1921‒1945) je odrasla u Novom Sadu u građanskoj porodici. Studije medicine na Beogradskom univerzitetu upisala je pred početak II svetskog rata. Tokom studentskih dana učestvovala je u studentskim demonstracijama 1939. U Komunističku partiju Jugoslavije primljena je 1940. godine. Posle okupacije Kraljevine Jugoslavije, Vera Pavlović se vratila u rodni grad gde je izabrana za članicu Mesnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) i sekretara Rejonskog komiteta SKOJ-a. Kao poznatu komunistkinju 1941. uhapsili su je agenti okupacionih, mađarskih vlasti. Mučena je u novosadskom zatvoru “Armija”, ali nikog od saboraca/ saborkinja nije odala. Osuđena je na smrt, da bi odmah zatim smrtna kazna bila zamenjena zatvorom u trajanju od dvanaest godina. Prvo je bila u budimpeštanskom, vojnom, a zatim u ženskom zatvoru “Marijanostra”.  U logor Ravensbrik je premeštaju Nemci. Neposredno pred oslobođenje logoraša iz Ravensbrika Vera Pavlović je ubijena i spaljena u krematorijumu logora. Imala je 24. godine. Danas, jedna ulica i jedna mesna zajednica u Novom Sadu nose njeno ime.

 Autorka teksta i autorska prava G. Stojaković “Znamenite žene Novog Sada.”
Portreti znamenitih žena: Mirjana Isakov