Homepage Blog Znamenite žene Novog Sada – Savka Subotić

Znamenite žene Novog Sada – Savka Subotić

Maj 13, 2020

Savka Subotić (1834-1918) je rođena u uglednoj novosadskoj trgovačkoj porodici Polit. Kao sedamnaestogodišnjakinja se udala za advokata, književnika i političara, Jovana Subotića, jednog od najznačajnijih prvaka kulturnog i političkog života Srba u Habzburškoj monarhiji u 19. veku.

Savka Subotić se zalagala za kvalitetno obrazovanje devojaka i zato je bila na čelu akcije za otvaranje srpskih viših devojačkih škola koje su otvorene 1874. u Novom Sadu i Pančevu 1875. godine u Somboru.

Među najveće zasluge u javnom prostoru je njen program ekonomskog osnaživanja žena na selu kroz razvoj domaće industrije, a to je značilo da se veština prerade vune, tkanja, veza, pletenja kapitalizuje tako što su se proizvedeni ćilimi, srpsko platno i vez prilagodili potrebama tržišta i tako osvojili svet.

O tim uspesima Savke Subotić svedočile su nagrade na svetskim izložbama među kojima je i nagrada na Pariskoj izložbi 1900. godine. Delo Savke Subotić je početkom 20. veka evropska kulturna javnost okarakterisala kao izuzetno.

O tome je svedočila pažnja javnosti u Beču, Londonu, Parizu, Rimu, Stokholmu, zatim odlikovanja ruskog i srpskog dvora. Posle predavanja “Žena na istoku i na zapadu, održanog u bečkom Naučnom klubu 1911. godine postala je najpoznatija žena sa ovih prostora.

Bila je počasna članica mnogih međunarodnih ženskih organizacija i predsednica ili počasna predsednica gotovo svih srpskih ženskih organizacija.

Autorka teksta i autorska prava G. Stojaković “Znamenite žene Novog Sada.”
Portreti znamenitih žena: Mirjana Isakov