Homepage Blog Znamenite žene Novog Sada – Mileva Marić-Ajnštajn

Znamenite žene Novog Sada – Mileva Marić-Ajnštajn

Jun 2, 2020

Mileva Marić-Ajnštajn (1875‒1948)

Prvi duži boravak Mileve Marić u Novom Sadu je bio tokom školovanja u Srpskoj višoj devojačkoj školi. Kasnije je školovanje nastavila u Rumi i Zagrebu a zatim 1896. na Univerzitetu u Cirihu, gde je prvo upisala studije medicine. Ubrzo se prebacila na Državnu politehničku školu gde je studirala matematiku i fiziku kao peta žena koja je uspela da upiše te studije. Mileva Marić je uspešno završila prve dve godine, ali ne i čitave studije. Tokom studija, Mileva Marić je upoznala Alberta Ajnštajna za koga se udala 1903. Rodila je troje dece. Novosađani često ističu podatak da su sinovi Mileve Marić i Alberta Ajnštajna kršteni 1913. u Nikolajevskoj crkvi po pravoslavnom obredu. Brak sa Ajnštajnom je bio komplikovan, a završio je prvo razdvajanjem, a zatim i razvodom.

Njena neosporno velika nadarenost za matematiku, njena ozbiljnost i vrednoća, zapisi samog Ajnštajna o tome koliko mu Milevino znanje matematike pomaže u radu, bili su i ostali temelj na kome do danas traju debate o Milevi Marić kao naučnici. Novčani iznos Nobelove nagrade za razvoj teorije fizike koju je Ajnštajn dobio 1921. (najpre za objašnjenje fotoelektričnog efekta, objavljen 1905. u vreme intenzivnog rada sa Milevom), dao je njoj.

Mileva Marić je umrla 1948. u Cirihu gde je i sahranjena. Jedna ulica u Novom Sadu, novosadska Srednja tehnička škola kao i Nagrada za najbolje studente, magistrante i doktorante iz matematike koju je Univerzitet u Novom Sadu ustanovio 1994, nose njeno ime. Kuća koju je njen otac sagradio 1907. u Kisačkoj ulici broj 20 i danas privlači posetioce.

Autorka teksta i autorska prava G. Stojaković “Znamenite žene Novog Sada.”
Portreti znamenitih žena: Mirjana Isakov