Homepage Blog Znamenite žene Novog Sada – Livija (Lilika) Bem

Znamenite žene Novog Sada – Livija (Lilika) Bem

Maj 6, 2020

Livija (Lilika) Bem (1919‒1941) je rođena u Segedinu. Sa porodicom se u Novi Sad preselila 1924. Rano se uključila u omladinski napredni pokret, a kao članica Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) bila je zadužena za politički rad u Savezu bankarskih, osiguravajućih i trgovačkih činovnika (SBOTIČ). Tu je organizovala kulturno prosvetni rad, a posebnu političku aktivnost je imala u odnosu na žene.

Bila je jedna od osnivača Omladinskog kulturno-privrednog pokreta (OMPOK) i članica Glavnog odbora organizacije. Takođe je bila aktivna u radu jevrejske omladinske organizacije – Hašomer Hacair.

Na samom početku II svetskog rata izabrana je za članicu Okružnog komiteta KPJ i Agitpropa Pokrajinskog komiteta KPJ sa sedištem u Novom Sadu.

Uhapšena je 1941, svirepo mučena  da bi pod mukama odala saučesnike. Lilika Bem nikog nije odala. Osuđena je na smrt i obešena u Novom Sadu u kasarni na Futoškom putu. Sahranjena je na Novom groblju – Spomen groblju boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Novom Sadu.

Po knjizi “Žene Srbije u NOB” (Beograd, 1975. godine)
Tekst G. Stojaković
Portreti znamenitih žena: Mirjana Isakov