Vinariju Dudan

Kada putem iz Banoštora krenete ka Neštinu i usporite vozeći kroz Susek, sa desne strane puta ugledaćete građevinu u obliku kocke i po tabli istaknutoj na ulaznim vratima znaćete da ste stigli u Vinariju Dudan.

Vlasnik vinarije, Zvonimir Dudan, je baš na potesu, koji se obećavajuće spušta ka Dunavu, odlučio da započne novi poduhvat vodeći se internacionalnim iskustvom mnogih uspešnih i kreativnih postignuća koja je ostavio iza sebe. Izazov je bio veliki, jer se odlučio da mu preduzetništvo bude vinogradarstvo i vinarstvo na komadu zemlje koji je, sa delom starog podruma nekadašnje gospodske kuće, do 1937. pripadao italijanskoj grofovskoj porodici Odeskalki.

Zasade vinove loze podigao je 2013, a sortiment grožđa koji je odabrao uz pomoć prof. dr Đorđa Papića čine[1]: italijanski rizling, šardone, merlo i muskat hamburg. U ponudi su: Italijanski Rizling Vinarije Dudan, Šardone Vinarije Dudan, Roze Merlo Vinarije Dudan i Roze Muskat Hamburg Vinarije Dudan. To su vina sa svim odlikama jedinstvenog fruškogorskog teroara dobijena kombinacijom znanja i iskustva uspešnog enologa Tanje Đuričić, visoke tehnologije, automatizacije i digitalizacije primenjenje kod prerade i čuvanja vina za koju je zadužen vlasnik, spiritus movens čitavog poduhvata.

IT i inženjerske inovacije u postupku prerade grožđa, fermentacije i čuvanja vina su primenjena znanja profesije u kojoj je vlasnik vinarije bio uspešan i u prethodnoj internacionalnoj karijeri, a ovde su to: kontrola temperature svakog inox tanka preko telefona i sistem upravljanja inertnim gasom, argonom za sprečavanje pogubnog uticaja kiseonika na vino u tankovima. Tu je i potreba vlasnika da uvek uči što pokazuje i zanimanje za vedsku-prirodnu poljoprivredu za unapređenje zdravlja zemljišta, čoveka i okruženja.

Respektabilna energija, potreba da radi najbolji što može, te težnja za napredovanjem, uz dalmatinski gen nasleđen od predaka iz kaštelanskog područja, temelji su na kojima počiva novo preduzetništvo vinogradara i vinara Zvonimira Dudana. Odraz tog novog pregalaštva su i nagrade za vina Vinarije Dudan. Na 23. Banoštorskim danima grožđa (2019) Roze Merlo Vinarije Dudan ponelo je titulu najbolje ocenjenog roze vina, a Italijanski Rizling Vinarije Dudan nagrađen je zlatnom medaljom.

Turistički program je specifičan. Dok se ne proširi prostor postojeće vinarije, dogradi degustaciona sala i smeštajni deo, posetiocima se nudi degustacija i kupovina vina uz zalogaje za razdvajanje vina u postojećem objektu. Sve prati priča o uticaju Odeskalkija na razvoj vinarstva u Sremu, o fruškogorskim vinima i tehnologiji pravljenja i čuvanja vina, a specifičnost je povezivanje sa atraktivnostima koje nudi Susek.

Ideja Zvonimira Dudana je da poseta Vinariji Dudan, osim očekivanog sadržaja koje vinarije nude, bude i upoznavanje sa vrednostima obližnje Crkve Sv. Arhanđela ili neko drugo iznenađenje koje nudi susečka stvarnost. Za sve posetioce najava je obavezna. U planu je otvaranje vinskog lokala u Novom Sadu gde će se ponuda vina Vinarije Dudan približiti rezidentima i posetiocima Novog Sada.

Najava je obavezna.
Nikole Tesle 165, Susek
Telefon: +381 (0)63 500 150
E-mail: zdudan@gmail.com

Tekst: Gordana Stojaković
Fotografije: Aleksandar Milutinović
Turistička organizacija Grada Novog Sada ne odgovara za promenu informacija i usluga.
Tekst postavljen: septembar 2021.


[1] Sortiment grožđa kao i transkripcija naziva dati su prema Cindrić, Petar i Vladimir Kovač (2007) „Vinogradarstvo i vina.“ Fruška gora. ur. Nebojša Jovanović i Jelica Nedić.  str. 498. Beograd: Zavod za udžbenike.

Adresa

Nikole Tesle 165, Susek