Uslovi

I OPŠTI USLOVI

Zašto je pokrenut program garantovanih besplatnih turističkih tura?

Razlog pokretanja ovog programa je to što je Novom Sadu nedostajao program koji će ponuditi garantovane turističke ture obilaska grada. Program organizuje Turistička organizacija Grada Novog Sada, a prema unapred utvrđenom planu realizovaće ga licencirani turistički vodič Miloš Dunjić (Licenca br. 1559 izdata 12.05.2013).

Kome su namenjene grantovane turističke ture?
Turistima koji su smešteni u Novom Sadu, Novosađanima/Novosađankama, posetiocima Novog Sada
Besplatne turističke ture najpre su namenjene turistima koji su smešteni u Novom Sadu, čiji broj raste iz godine u godinu. Ture su takođe namenjene svim posetiocima Novog Sada kao i Novosađanima/Novosađankama.

Broj osoba:
Ovo su garantovane ture koje će se realizovati bez obzira na minimalni broj učesnika. Ograničenje postoji u vezi sa veličinom grupe koje bukiraju individualci a to je maksimum 25 osoba.

Prijava i registracija:

Sadržaj, rute i termini tura dostupni su na sajtu Turističke organizacije Grada Novog Sada gde se mora izvršiti rezervacija za određenu turu prema ponuđenom terminu. Link preko koga se isključivo može rezervisati tura je
Za sve ture jedna osoba sa jednog računara može za jednu turu rezervisati najviše 4 (četiri mesta).
Ako ste Novosađanin/Novosađanka i državljanin/državljanka ili rezident/rezidentkinja Srbije da biste napravili rezervaciju morate upisati ime i prezime, grad odakle dolazite, lični e-mail i kontakt telefon (fiksni: isključivo u Novom Sadu; moblini: samo mreže u Srbiji). Ovo je potrebno da bi, u slučaju neke nepredviđene situacije, mogli da vas o tome obavestimo.
Za strance/turiste koji individualno rezervišu ture potrebno je upisati ime, prezime, država iz koje dolazi, broj pasoša, naziv smeštaja u Novom Sadu, Beogradu (ili nekom drugom mestu u SRBIJI gde su smešteni u momentu bukiranja ture), lični e-mail i kontakt (mobilni, telefon smeštaja).

Potvrda rezervacije je broj koji ćete dobiti i preko koga ćete se indentifikovati vodiču na početnoj poziciji. Ture za pojedince se rezrevišu po redosledu rezervacije do popune maksimalnog broja učesnika (max: 25 učesnika).
Molimo vas da, kada budete rezervisali ture procenite vaše potrebe i mogućnosti, te da rezervaciju uradite samo za onu turu/ one ture gde ćete sigurno doći jer se u protivnom može desiti da na potpuno zatvorenu turu dođe upola manje učesnika, a da mnogi koji bi sigurno došli, budu odbijeni.
Otkazi: Ovaj program se radi u najboljoj nameri i uverenju da će se rezervacija tura dešavati u sladu sa potrebama i mogućnostima učesnika te očekujemo manji broj otkaza i to isključivo zbog više sile, o čemu ste u obavezi da nas obavestite.

POSEBNA NAPOMENA: organizator zadržava pravo da u slučaju više sile, velikog interesovanja ili odsustva istog, otkaže turu, koriguje raspored tura uključujući satnicu.

II OSTALI USLOVI

Molimo vas da na početnu poziciju za rezervisanu turu stignete 5-10 min ranije kako bi se prijavili vodiču.
Za svaku turu potrebno je obući se u skladu sa vremenskim prilikama, a u letnjim mesecima preporučujemo da sa sobom ponesete i malu bocu vode. Obavezna je udobna obuća.
Molimo vas da pitanja za vodiča ostavite za kraj programa kako bi se program odvijao u skladu sa satnicom.
Sladoled, druge poslastice ili slanice, kao i bilo koju kupovinu molimo vas da planirate po završetku ture.
Fotografisanje svih objekata (gde je to dozvoljeno) je moguće pod uslovom da ne ometate ili zadržavate grupu.

III POSEBNI USLOVI U VEZI SA POSETOM SINAGOGI

Sve osobe koje ulaze u Sinagogu moraju da budu pristojno obučene kao i u svaki drugi molitveni hram. Molimo vas da se strogo pridržavate uputstva vodiča.

Napomena za one koji kreiraju program registracije: Ne može se rezervisati dok ne pročitaju opšte, ostale i posebne uslove ne pročitaju i ne kliknu da su ih razumeli i da ih prihvataju.