Homepage Blog U prvom kvartalu ostvareno blizu 100.000 noćenja turista

U prvom kvartalu ostvareno blizu 100.000 noćenja turista

Maj 4, 2022

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Grada Novog Sada u periodu januar – mart 2022. godini ukupno je boravilo 32.201 turista što predstavlja rast u odnosu na isti period (januar – mart) 2021. godine za 87,6%.

Od toga domaćih turista je bilo 14.616 (rast za 31,5%), a stranih 17.585 (rast za 190,6%).

Najveći broj dolazaka među strancima ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (2.523), Hrvatske (2.213), Slovenije (1.205), Severne Makedonije (1.173), Ruske Federacije (1.000), Nemačke (783), Mađarske (618), Crne Gore (618), Rumunije (604), Bugarske (577).

Prema istom izvoru u periodu januar – mart 2022. godine ukupno je ostvareno 96.135 noćenja što predstavlja rast od 38,9%. Od toga domaći turisti su ostvarili 35.147 noćenja (rast za 10,4%), a strani 60.988 (rast za 63%).

Najviše noćenja među strancima ostvarili su turisti iz ostalih vanevropskih zemalja (7.768),  Ruske Federacije (6.054), Bosne i Hercegovine (5.046), Hrvatske (4.401), Turske (4.132), Slovenije (2.657), Nemačke (2.525), Severne Makedonije (2.442), SAD-a (1.858), Rumunije (1.798).

Što se tiče poređenja sa istim periodom 2019. godine, evidentiran je rast u ukupnim noćenjima turista i to 35,8%, kao i noćenjima domaćih (31,8%) i stranih turista (38,1%) od početka godine do sad.

U periodu  januar – mart 2022. godine turističke info centre Turističke organizacije Grada Novog Sada posetilo je preko 1000 turista. Najveći broj stranaca, koji su posetili turističke info centre u tom periodu, poreklom su iz Rusije, zatim Turske, Nemačke, Francuske, Bugarske, Španije, Hrvatske, Indije, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine. Interesantno je spomenuti da su nas u martu posetili i gosti iz Omana, Pakistana, Azerbejdžana, Tadžikistana, Indonezije, Tajlanda, Salvadora, Kube.