Homepage Blog U Inđiji održan drugi Turistički samit Vojvodine

U Inđiji održan drugi Turistički samit Vojvodine

Jun 12, 2023

Drugi Turistički samit Vojvodine održan je u Inđiji 8. i 9. juna 2023. godine u organizaciji Opštine Inđija, Turističke organizacije opštine Inđija, kao i Centra za edukativni razvoj Novi Sad. Tema ovogodišnjeg samita bila je „Pravci razvoja turizma Vojvodine“, a ciljеvi kreiranje prostora za otvoreni dijalog na različite teme iz oblasti turizma, kao i nastavak povezivanja privatnog i javnog sektora na teritoriji Vojvodine. Zadatak organizatora samita ogledao se u ulaganju napora da se stvori ambijent u kojem će zajedničke inicijative kreirati nove mehanizme za uspešnije rešavanje problema na polju turizma.

Turistički samit Vojvodine okupio je kompletnu turističku privredu, ali i medije, kulturne i obrazovne institucije i sve ostale subjekte zainteresovane za navedenu temu.

Prvog dana održani su paneli na sledeće teme: „Turizam kao instrument javne diplomatije“, „Proaktivnost, strategija i strast kao pokretači u turizmu“, „Perspektiva razvoja kongresnog turizma Vojvodine“, kao i predavanje gospodina Roba Dejvidsona na temu kongresnog turizma („Business Tourism Success for Vojvodina“).

Na panelu „Proaktivnost, strategija i strast kao pokretači u turizmu“ jedan od učesnika bio je i direktor Turističke organizacije Grada Novog Sada Branislav Кnežević.  On je govorio o brojnim manifestacijama koje će biti organizovane u periodu koji sledi, prethodnim i trenutnim aktivnostima, poput realizovanih projekata – Vinski putevi Fruške gore, mapa Ustanička Fruška gora, interaktivna mapa Novog Sada i Fruške gore; kao i o ostvarenim rezultatima, planovima i nastupima TONS-a na međunarodnim sajmovima i događajima.

Drugog dana Turističkog samita organizovana je poseta Ateljeu vina Šapat u kojem su održane dve radionice, prva na temu „Vinski turizam kao nova paradigma: razvoj i perspektive“, i druga – „Vinarije i njihova uloga u vinskom turizmu“. Nakon radionica, organizоvana je i poseta Кeltskom selu.