Homepage Blog Turistička organizacija Grada Novog Sada priprema aktivnosti u cilju pomoći bržeg oporavka činioca kongresne industrije grada

Turistička organizacija Grada Novog Sada priprema aktivnosti u cilju pomoći bržeg oporavka činioca kongresne industrije grada

Mart 31, 2020

S obzirom na trenutnu situaciju ne samo da je turizam stao, nego su činioci kongresne industrije kao što su najveći kongresni centri u celom svetu pa tako i kod nas pretvoreni u privremene bolnice. Određen broj događaja je otkazan, dok su drugi pomereni za kasnije datume. Koliko vremena će nam biti potrebno za oporavak i sa kojim sve izazovima će se kongresna industrija susretati u narednom periodu ne može se tačno predvideti, ali ono što u ovom trenutku možemo jeste da pratimo različita mišljenja ljudi iz struke, da međusobno komuniciramo i pripremamo se za period nakon pandemije. S tim u vezi, Turistička organizacija Grada Novog Sada je prošle nedelje pratila vebinar Svetske kongresne asocijacije (ICCA) na temu uticaja pandemije COVID – 19 na kongresni turizam. Istakli su da je u ovom trenutku najvažnija komunikacija i saradnja predstavnika kongresne inustrije, koja se do sada nikada nije našla u ovoj situaciji. Njihova želja i cilj je da organizuju što više ovakvih online razgovora u narednom periodu kako bismo međusobno delili znanje.

Turistička organizacija Grada Novog Sada u ovom trenutku priprema promo video i brošuru koji će predstavljati Novi Sad kao destinaciju kongresnog turizma i koja će zainteresovanim stranama predstaviti kongresne kapacitete grada, ali i istaći razloge zašto bi Novi Sad mogao da bude sledeće mesto održavanja njihovog događaja. Takođe, TONS će u narednom periodu pristupiti intenzivnijoj promociji Novog Sada poslovnim posetiocima kroz nastupe na sajmovima i drugim događajima namenjenim kongresnoj industriji, dok su u fazi pripreme i određeni vidovi podrške lokalnim organizatorima događaja.