Homepage Blog Turistička organizacija Grada Novog Sada podržala obuku članova udruženja vodiča Novog Sada

Turistička organizacija Grada Novog Sada podržala obuku članova udruženja vodiča Novog Sada

Maj 16, 2019

Turistička organizacija Grada Novog Sad je finansijski podržala projekat koji je za članove Udruženja turističkih vodiča, predstavila Vinska akademija Srbije.

Od 22. do 24. novembra, održan je trodnevni kurs upoznavanja i uparivanja vina sa našeg područja, a sa ciljem da se vodičima koji imaju priliku da turistima dikretno promovišu našu ponudu, predstave i atuhtone sorte i na najbolji način promovišu ovu specifičnu, visnku ponudu našeg podneblja.

Samu edukaciju posetilo je oko 30 lokalnih vodiča, koji su u tri dana imali priliku da steknu sva neophodna znanja iz oblasti vinarstva i vinogradarstva. Pored ovoga, tehnike degustacije, obuka iz vinskog bon-tona, kao i uparivanje vina i hrane bili su deo obuke, koja je pored informacija o internacionalnim vinima, imala poseban segmet koji se odnosio na lokalne i autohtone sorte vina.