Homepage Blog Turistička organizacija Grada Novog Sada čestita dobitnicima oktobarske nagrade i novembarske povelje

Turistička organizacija Grada Novog Sada čestita dobitnicima oktobarske nagrade i novembarske povelje

Oktobаr 24, 2017

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA ČESTITA DOBITNICIMA OKTOBARSKE NAGRADE I NOVEMBARSKE POVELJE GRADA NOVOG SADA

Turistička organizacija Grada Novog Sada iskreno čestita nagrađenim institucijama i gospodinu Goranu Bajšanskom za prestižna priznanja koja su dobili. Želimo vam uspeh u budućem radu.

Turistička organizacija Grada Novog Sada je podržala predlog da Galerija Matice srpske dobije Oktobarsku nagradu Grada Novog Sada, te ovom prilikom objavljujemo tekst Pisma podrške, uz želju da se uspešna i plodonosna saradnja TONS-a i Galerije matice srpske i dalje nastavi.

PISMO PODRŠКE

Galeriji Matice srpske za dodelu

Oktobarske nagrade Grada Novog Sada

Galerija Matice srpske je jedan od najbogatijih muzeja umetničkog nasleđa u Novom Sadu. Svojom dugom istorijom i tradicijom kao i značajnom kolekcijom srpske umetnosti od XVI do XXI veka doprinosi bogatoj i raznovrsnoj turističkoj ponudi Grada Novog Sada, posebno u obasti kulturnog turizma.

Galerija tokom godine priređuje veliki broj stručnih i popularnih izložbi, kao i izložbe međunarodnog karaktera koje doprinose da  Novi Sad bude prestižna regionalna kulturna destinacija. Manifestacijama kao što su Leto u vrtu galerija i Predahnite uz umetnost nudi drugačiji vid kulturnih sadžaja kako Novosađanima tako i brojnim turistima koji tokom leta (naročito za vreme EXIT festivala) borave u našem Gradu. Na taj način, Galerija značajno utiče na kvalitet sadržaja boravka a time i  na formiranje jedinstvenog turističkog proizvoda novosadskog područja.

Svojom stalnom postavkom, povremenim izložbama, raznovrsnim pratećim programima u renoviranom ambijentu uz savremeni pristup prezentaciji sadržaja Galerija odgovara na potrebe savremenih turista, koje često predstavljaju skup složenih interesovanja i različitog poznavanja kulturne baštine u opštem smislu. Zato je kulturna ponuda Galerije koncipirana tako da nudi edukativni dožiljaj kulturnog nasleđa ali i savremene kulturne produkcije. Deo programa Galerije odgovara i na one potrebe turista i posetilaca koje sve više zanima neposredna participacija u kulturnim aktivnostima ili programima. Dvojezični programi, stručna vođenja na stranim jezicima i višejezični vodiči i publikacije za decu i odrasle omogućavaju turistima kvalitetniji i bogatiji doživljaj umetničkog nasleđa i upoznavanje sa kulturom i istorijom srpskog naroda na ovim prostorima. Programi i sadržaji Galerije su nezaobilazni deo kulturno-turističkog proizvoda Novog Sada koji iz godine u godinu postaje sve značajniji zbog pozitivnih ekonomskih rezultata, ali i zbog socioloških implikacija koje se pre svega ogledaju u jačanju svesti o kulturnim vrednostima našeg Grada i kreiranju kulturnog identiteta građanki i građana.

Turistička organizacija Grada Novog Sada i Galerija Matice srpske neguju višegodišnju plodnu saradnju kroz različite oblike zajedničkih prezenzacija kulturnih vrednosti Grada kao što su Sajam turizma, Regionalni sajam omladinskog turizma, Кaravan “Moja Srbija”. Primer dobre prakse u oblasti saradnje između kulturnih ustanova i turističkih ogranizacija je i organizovanje posete Galeriji Matice srpske velikih organizatora putovanja, novinara, blogera, poznatih fotografa, pisaca, svih osoba koje žele da upoznaju i preporuče naš Grad kao mesto u koje svakako treba doći.

Galerija Matice srpske jeste turistička znamenitost Grada Novog Sada. Galerija je i deo turističkog proizvoda novosadskog područja na način da svojom aktivnošću daje doprinos povećanju broja turista u Novom Sadu i imidžu Grada koji se sve više percipira kao jedna od najsadržajnijih turističkih destinacija u regionalnim okvirima.

Imajući u vidu sve navedeno, Turistička organizacija Grada Novog Sada ovim putem pruža svesrdnu podršku Galeriji Matice srpske kao kandidatu za Oktobarsku nagradu.

Branislav Кnežević,  direktor Turističke organizacije Grada Novog Sada