Homepage Blog Turisti iz 180 zemalja posetili Novi Sad u 2023. godini

Turisti iz 180 zemalja posetili Novi Sad u 2023. godini

Februar 8, 2024

Iza nas je još jedna uspešna godina po pitanju turizma u Novom Sadu u kojoj smo, velikim angažovanjem na brojnim aktivnostima iz domena razvoja i promocije turizma, nadmašili rezultate iz godine u kojoj je naš grad bio nosilac titule Evropske prestonice kulture.

Dolasci i noćenja

Godinu u kojoj je TONS proslavio svoj jubilej – 15 godina od osnivanja, obeležili su povećanje broja dolazaka i noćenja turista. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Grada Novog Sada u periodu januar – decembar 2023. godine ukupno je ostvareno 234.708 dolazaka turista, što predstavlja rast u odnosu na isti period 2022. godine za 7,2%. Turisti su došli iz čak 180 zemalja, a najbrojniji su bili oni iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Ruske Federacije, Slovenije, Nemačke, Кine, Rumunije, Crne Gore, Severne Makedonije, Poljske.

Prema istom izvoru u periodu januar – decembar 2023. godine ukupno je ostvareno 567.926 noćenja, što predstavlja rast od 1,2%. Najviše noćenja je tradicionalno bilo u julu kada je zabeleženo 59 hiljada noćenja, a zatim slede maj sa 58 hiljada i oktobar sa 53 hiljade noćenja turista. Izuzetno dobar je bio i april sa blizu 50 hiljada noćenja.

Najveći udeo u noćenjima imaju strani turisti koji su ostvarili 408.891 noćenja što predstavlja gotovo ¾ (tri četvrtine), odnosno 72% svih noćenja. U poslednje dve godine primetan je ubrzan rast noćenja stranaca u odnosu na period pre pandemije. U odnosu na 2019. godinu sada imamo 46% više noćenja turista koji dolaze iz inostranstva. Ovaj podatak je izuzetno važan kada uzmemo u obzir devizni priliv od turizma. Naime, Srbija je, prema listi koju je objavila Svetska turistička organizacija, zauzela prvo mesto po rastu prihoda od stranih turista za period od 2019. do 2023. godine. Činjenica da je Novi Sad drugi grad po noćenjima stranih turista, kao i gore pomenuti rast, nesumnjivo navode na zaključak da je ovom uspehu Srbije u velikoj meri doprineo i promet od turizma ostvaren u našem gradu.

Info centri

Info centre Turističke organizacije Grada Novog Sada mahom posete oni turisti koji su u Novi Sad došli u jednodnevni izlet ili su u tranzitu. Njih je u info centrima u 2023. godini bilo ukupno 7.570 iz 73 zemlje, a od toga 6.322 stranih turista i 1.248 turista iz Srbije. Među strancima, najbrojniji su bili turisti iz Rusije, zatim Nemačke, Turske, Španije, Velike Britanije, Francuske, SAD-a, Hrvatske, Italije, Кine. Najviše poseta bilo je letnjim mesecima – avgustu, julu i junu.

Putnički brodovi

Još jedna bitna grupa turista Novi Sad obiđe u okviru kruzing putovanja Dunavom. Prema podacima Agencije za upravljanje lukama, na putničkom pristaništu u Novom Sadu u 2023. godini pristalo je 373 putnička broda, a iskrcao se 47.775 putnika. Najviše brodova je pristalo u maju (62) kada se iskrcalo i najviše putnika (7.942). Potom slede jun i jul, sa 60 pristajanja brodova i 7.754, odnosno 7.208 putnika.