Homepage Blog Trend rasta turističkog prometa se nastavlja

Trend rasta turističkog prometa se nastavlja

April 4, 2022

Trend rasta turističkog prometa u Novom Sadu se nastavlja i u februaru 2022. godine. Dolasci domaćih i stranih turista veći su za 4,6% u februaru ove godine u odnosu na februar 2019. koju uzimamo za reper iz razloga što je ta godina bila izuzetno uspešna za turizam u Novom Sadu. Što se noćenja turista tiče, rast je još veći u odnosu na period pre pandemije. Tako su ukupna noćenja domaćih i stranih turista u prva dva meseca 2022. godine bila veća za 46,9% u odnosu na prva dva meseca 2019. Pojedinačno, domaći turisti su u pomenutom periodu noćili 48.5% više, a stranci 45.9% više.

Prosečna dužina boravka u prva dva meseca tekuće godine iznosila je 3 dana. Turisti iz Srbije prosečno su noćili 2,5 dana dok su stranci prosečno noćili čak 3,5 dana.

U februaru 2022. godine naplaćena je boravišna taksa u iznosu većem za 48,35% u odnosu isti period prethodne godine.

Zavod za statistiku

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Grada Novog Sada u periodu januar – februar 2022. godini ukupno je boravilo 18.822 turista što predstavlja rast u odnosu na isti period (januar – februar) prethodne godine za 67,5%. Od toga domaćih turista je bilo 9.109 (rast za 17,4%), a stranih 9.713 (rast za 179%). Prema istom izvoru u periodu januar – februar 2022. godine ukupno je ostvareno 57.043 noćenja što predstavlja rast od 37%. Od toga domaći turisti su ostvarili 22.784 noćenja (rast za 7,1%), a strani 34.259 (rast za 68,4%).

Hoteli i drugi smeštajni kapaciteti

Na osnovu podataka dobijenih od hotela, u Novom Sadu je u februaru 2022. najviše turista došlo iz Srbije, zatim iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Nemačke, Mađarske, Makedonije, Ruske Federacije, SAD, Rumunije. Po dolascima turista prve tri vanevropske zemlje su SAD, Indija i Kina.

Na osnovu istih podataka, u Novom Sadu su u februaru 2022. godine najviše noćenja ostvarili turisti iz Srbije, zatim iz Ruske federacije, ostalih američkih zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Nemačke, Italije, Rumunije, Slovenije, Makedonije. Po noćenjima turista prve tri vanevropske zemlje su SAD, Kine i Indije.

Info centar

Najveći broj stranaca, koji su ušli u naš info centar na Trgu slobode, u periodu  januar – februar 2022. godine, poreklom su iz Rusije, Nemačke, Turske, Hrvatske, Francuske, BiH, Španije, Velike Britanije, Indije, Slovačke.