Bazeni – Spens

Zatvoreni bazeni: površine 2.964 m2.
-Veliki bazen je dimenzija: 50 x 25 m.
-Mali bazen je dimenzija: 20 h 12 m.
Kapacitet gledališta je 1.000 posetilaca. Svlačionice za kupače sa 50 kabina, kapacitet 300 korisnika.

Otvoreni bazen – dimenzija 50 x 21 m – sa 8 takmičarskih staza, rasveta omogućava noćno kupanje.
Kapacitet je 1.500 posetilaca.

Adresa

Sutjeska 2