Homepage Blog Promocija turističke ponude Novog Sada, Beograda i Niša u Sofiji, 31.05.2018.

Promocija turističke ponude Novog Sada, Beograda i Niša u Sofiji, 31.05.2018.

Jun 1, 2018

U cilju što boljeg predstavljanja svoje turističke ponude i privlačenja turista, Turistička organizacija Grada Novog Sada priključila se Turističkoj organizaciji Beograda u promociji turističke ponude održanoj 31. maja 2018. godine u Sofiji, Bugarska.
Prednost zajedničke promocije turističke ponude Novog Sada i Beograda ogleda se u činjenici da turisti na razdaljini manjoj od 100 km imaju mogućnost da posete dva najveća grada Srbije sa raznovrsnom ponudom koja se u ova dva grada znatno razlikuje. Ovom prilikom Turistička organizacija Grada Novog Sada pozvala je i predstavnike smeštajnih kapaciteta da se odazovu jedinstvenoj prilici da u direktnim sastancima sa turističkim agencijama dogovore zajedničku saradnju.
Slična promocija održana je pre četiri godine u Sofiji, uz izuzetan odziv, kako od strane turističkih agencija i medija iz Bugarske, tako i od predstavnika smeštajnih kapaciteta iz Novog Sada i Beograda. Sastanci su bili veoma delotvorni i rezultirali su saradnjom koja je nastavljena do danas.
Upravo tokom jučerašnje promocije Turističke organizacije Grada Novog Sada, Beograda i Niša promovisala se i Air Serbia. Održani su uspešni sastanci sa predstavnicima turističkih agencija i vodećim bugarskim elektronskim i štampanim medijima. B2B sastancima su takođe prisustvovali Hotel Putnik, Hotel Vojvodina i turistička agencija Kompas iz Novog Sada. Ovi važni sastanci održani su u Central Military Club-u.
U narednom periodu Turistička organizacija Grada Novog Sada nastaviće da vrši ovu vrstu promotivne saradnje sa turističkim organizacijama iz zemlje, kao i nastaviti da posećuje promotivne turističke ture u regionu.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Grada Novog Sada u periodu januar – april 2018. godini ukupno je boravilo 51.515 turista što predstavlja porast u odnosu na isti period (januar – april) prethodne godine za 10,1%. Od toga domaćih turista je bilo 21.740 (rast za 1,9%), a stranih 29.775 (rast za 16,9%). Prema istom izvoru u periodu januar – april 2018. godine ukupno je ostvareno 107.069 noćenja što predstavlja porast od 30,5%. Od toga domaći turisti su ostvarili 42.095 noćenja (rast za 29,3%), a strani 64.974 (rast za 31,3%).
Prema istom izvoru, u aprilu 2018. godine na teritoriji Grada Novog Sada ukupno je boravilo 19.157 turista što predstavlja porast u odnosu na april prethodne godine za 3,7%. Od toga domaćih turista je bilo 9.173 (na istom nivou kao prošle godine), a stranih 9.984 (rast za 9,4%). U aprilu 2018. godine ukupno je ostvareno 36.525 noćenja, što predstavlja porast od 20% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Od toga domaći turisti su ostvarili 17.964 noćenja (rast za 33,8%), a strani 18.561 (rast za 9,1%).

Na osnovu podataka dobijenih od 24 hotela i 5 drugih objekata za smeštaj, u Novom Sadu je u aprilu 2018. godine najviše turista došlo je iz Srbije, zatim iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Rumunije, Kine, Poljske,  Makedonije, Bugarske. Po dolascima turista prve tri vanevropske zemlje su Kina, SAD i Kanada.

Na osnovu istih podataka, u Novom Sadu su u aprilu 2018. godine najviše noćenja ostvarili turisti iz Srbije, zatim iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Rumunije, Makedonije, Ruske federacije, Kine, Mađarske. Po noćenjima turista prve tri vanevropske zemlje su Kina, SAD i Kanada.

U periodu  januar – april 2018. godine info centre Turističke organizacije Grada Novog Sada posetilo je 1.389 turista (od toga 1.222 stranaca i 167 domaćih turista). Najveći broj stranaca, koji su ušli u naše info centre u tom periodu, poreklom su iz Turske, zatim Kine, Rusije, Nemačke, Izraela, Hrvatske, Španije, SAD-a, Francuske i Slovenije. Interesantno je spomenuti da su nas u aprilu posetili i gosti iz Libana, Indonezije, Singapura, Južne Koreje i Južnoafričke republike.