Homepage Blog Promocija projekta „Ustanička Fruška gora“

Promocija projekta „Ustanička Fruška gora“

Maj 25, 2022

Dana, 25. maja 2022. godine, u konferencijskoj sali Turističke organizacije Grada Novog Sada na Trgu slobode, održana je promocija projekta „Ustanička Fruška gora“, koji je predstavljen izložbom i istoimenom turističkom brošurom.

 TONS je tokom 2021. godine, u cilju obogaćivanja turističke ponude Novog Sada sa okolinom, sproveo detaljno istraživanje i obilazak spomeničkog nasleđa i znamenitih mesta, belega antifašističke epopeje, koji se nalaze duž Partizanskog puta.

Izložbu su otvorili direktor Turističke organizacije Grada Novog Sada Branislav Knežević, sa saradnicima Gordanom Stojaković i Milošem Dunjićem, kao i autorom fotografija Draganom Kurucićem.

 

Na potezu između Banstola na istoku i Vizića i Neština na zapadu, obuhvaćeno je preko 60 spomenika i drugog nasleđa antifašističke istorije, koja su upotpunjena sećanjima lokalnog stanovništva.

Ovaj projekat krunisan je izradom turističke mape „Ustanička Fruška gora“ i izložbom fotografija.

Tragovi antifašističke istorije upisane su u fruškogorski predeo, sećanja stanovnika, muzejske postavke i istorijske čitanke.

Cilj projekta izrade turističke mape „Ustanička Fruška gora“ je da identifikuje spomenike i drugo nasleđe (grobna mesta, predanja) Narodnooslobodilačke borbe upisane u prostor neposredno duž Partizanskog puta i da ga reafirmiše kao nasleđe koje osvetljava današnjicu, ali i kao deo turističke ponude novosadskog područja. Istovremeno projekat ima cilj da spomeničko nasleđe antifašizma: „Sloboda“ na Iriškom vencu, Spomen obeležje Jabuka, Lepinjicin grob blizu Letenke, Rohalj baze kod Divoša, Pinkijev grob u blizini izletišta Široke Ledine kod manastira Mala Remeta učini vidljivim i preporuči kao deo posebne turističke rute, ali i deo pešačkih, gastro, vinskih, manastirskih i drugih turističkih tura Fruške gore.

Izradi mape prethodilo je istraživanje antifašističkog nasleđa Fruške gore (događaji, ljudi, predanja, spomenici duž Partizanskog puta), obilazak terena, fotografisanje spomenika, predela, turističke infrastrukture, suprastrukture, naselja duž i u blizini Patrizanskog puta, pisanje tekstova  u vezi sa odabranim delom antifašističkog nasleđa Fruške gore.

Pozivamo vas da posetite izložbu „Ustanička Fruška gora“ koja će biti postavljena do 12. juna u prostorijama Turističke organizacije Grada Novog Sada.