Homepage Blog Poziv za podnošenje predloga projekata u sektoru turizma

Poziv za podnošenje predloga projekata u sektoru turizma

Avgust 5, 2022

Regionalna razvojna agencija Srem (RRA SREM) u saradnji sa Fondom „Evropski poslovi“ APV poziva sve zainteresovane subjekte da dostave svoje inovativne predloge projekata u sklopu Poziva za podnošenje inovativnih predloga projekata za jačanje saradnje između sektora turizma i sektora kreativnih industrija putem vaučer šeme koja se sprovodi u okviru projekta  „CCI4TOURISM – Jačanje poslovnih veština kulturnih i kreativnih industrija za eksploataciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskim regionu” koji se sprovodi u okviru Intereg ADRION programa transnacionalne saradnje.

Cilj poziva je da podrži inovativne poslovne modele kroz finansiranje projekata manjeg obima putem vaučer šeme, a koje predlažu akteri u sektoru turizma u saradnji sa akterima iz sektora kreativnih industrija tj. pružaocima usluga i/ili proizvoda iz sektora kreativnih industrija koji su registrovani u „Registru pružalaca usluga i proizvoda u sektoru kreativne industrije”.

Više informacija možete pronađi na sajtu RRA SREM:

https://rrasrem.rs/poziv-za-podnosenje-inovativnih-predloga-projekta-cci4tourism