Homepage Blog Novi Sad iz ženskog ugla i Jevrejski Novi Sad

Novi Sad iz ženskog ugla i Jevrejski Novi Sad

Oktobаr 20, 2023

Turistička organizacija Grada Novog Sada je, koristeći bogatu baštinu grada, u svakodnevni život uvela dve specifične turističke ture koje su oslonjene na baštinu jevrejske zajednice Novog Sada i na onu koju su radom – kreativnim, pedagoškim, dobrotvornim, političkim, revolucionarnim i dr. Novosađanke različitih vera i nacija utkale u istoriju našeg grada.

Saradnja Jevrejske opštine Novi Sad i Turističke organizacije Grada Novog Sada doprinela je da se u javni prostor grada uvedu aktivnosti koje afirmišu jevrejsku baštinu, istoriju i tradiciju na način da je približe stranim posetiociima i rezidentima. Publikacija „Novi Sad – Pogled na jevrejsku kulturnu baštinu“ (Jevrejska opština Novi Sad 2012) i otvaranje Sinagoge uz stručno tumačenje i promotivne ture „Novi Sad iz jevrejskog ugla“, deo su tog plana koji je danas sasvim prihvaćen. Novi Sad je među prvim evropskim gradovima 1999. godine imao „Turističku mapu – Novi Sad iz ženskog ugla“, koja je istoriju grada predstavila kroz biografije jednog broja žena koje su ostavile trag u njegovoj kulturnoj, političkoj i privrednoj istoriji. Bazirajući se na mapi, nastala je knjiga Turističke organizacije Grada Novog Sada iz koje su proistekle ture. Besplatne turističke ture su se organizovale sukcesivno tokom leta 2017. i 2018. godine. Danas ih je moguće rezervisati na upit, a realizuju ih licencirani turistički vodiči. Time se Turistička organizacija Grada Novog Sada pokazala kao stvaralac i pokretač specifičnih programa koje je zatim preuzela turistička industrija.

Piše: Gordana Stojaković