Homepage Blog Novi Sad i dalje beleži povećanje broja turista

Novi Sad i dalje beleži povećanje broja turista

Decembar 2, 2016

PODACI REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU
Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Grada Novog Sada u prvih deset meseci ove godine ukupno je boravilo 146.139 turista što predstavlja porast u odnosu na isti period (januar – oktobar) prošle godine za 13,6%. Od toga domaćih turista je bilo 57.171 (rast za 10,9%), a stranih 88.968 (rast za 15,4%). Prema istom izvoru u periodu januar – oktobar 2016. godine ukupno je ostvareno 303.317 noćenja što predstavlja porast od 19,9%. Od toga domaći turisti su ostvarili 101.222 noćenja (rast za 5,2%), a strani 202.095 (rast za 29%).

Prema istom izvoru, u oktobru 2016. godine na teritoriji Grada Novog Sada ukupno je boravilo 19.022 turista što predstavlja porast u odnosu na oktobar prošle godine za 14,8%. Od toga domaćih turista je bilo 9.832 (rast za 15,4%), a stranih 9.190 (rast za 14,2%). U oktobru ove godine ukupno je ostvareno 34.147 noćenja, što predstavlja porast od 12,1% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Od toga domaći turisti su ostvarili 15.864 noćenja (rast za 3,6%), a strani 18.283 (rast za 20,8%).

HOTELI I DRUGI SMEŠTAJNI KAPACITETI
Na osnovu podataka dobijenih od 21 hotela i 8 drugih objekata za smeštaj, u Novom Sadu je u oktobru 2016. godine boravilo najviše turista došlo je iz Srbije, zatim iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Nemačke, Crne Gore, Italije, Makedonije, Mađarske, Bugarske. Po dolascima turista prve tri vanevropske zemlje su SAD, Australija  i Kine.
Na osnovu istih podataka, u Novom Sadu su u oktobru 2016. godine najviše noćenja su ostvarili turisti iz Srbije, zatim iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske,  Slovenije, Nemačke, Italije, Crne Gore,  Ruske federacije, Ujedinjenog Kraljevstva. Po noćenjima turista prve tri vanevropske zemlje su SAD, Kine  i Australija.

PODACI IZ INFO CENTARA TONS-a
U prvih jedanaest meseci 2016. godine info centre Turističke organizacije Grada Novog Sada posetilo je 5.360 turista (od toga 4.917 stranaca i 443 domaćih turista). Najveća poseta bila je u avgustu, 1.047 turista. Najveći broj stranaca, koji su ušli u naše info centre u prethodnom periodu, poreklom su iz Turske, zatim Nemačke,  Rusije, Francuske, Španije, Velike Britanije i Italije, a u porastu su i turisti iz Izraela. Interesantno je spomenuti da su nas u novembru posetili i gosti iz Urugvaja, Južnoafričke republike i Južne Koreje.