Novi Sad danas

Sudeći prema arheološkim iskopavanjima Novi Sad je već pet hiljada godina dobro mesto za život. Izgradnja savremenog grada vezuje se za Petrovaradinsku tvrđavu, jednu od najznačajnijih sačuvanih fortifikacija u Evropi. Ona je simbol grada i svedoči o burnoj istoriji i tradiciji snažno oslonjenoj na evropsku kulturu.

Novi Sad je danas kulturno, privredno, političko i administrativno središte AP Vojvodine, moderan univerzitetski grad iznikao na tradiciji kontinuiteta kulturnog razvoja. To je grad muzeja, galerija, manifestacija od kojih je muzički festival EXIT stekao internacionalna priznanja i prepoznatljivost.

U Novi Sad treba doći i zbog neponovljive sadržajnosti urbanog centra koji obeležavaju pravoslavne, katoličke, protestantske crkve i sinagoga, barokne, neorenesansne, klasicističke, bauhaus građevine kao i one građene u stilu moderne.

Nacionalni park Fruška gora sa izletištima, očuvanim ekosistemima i kompleksom srpskih pravoslavnih manastira predstavlja pojas neposredno naslonjen na širi prostor grada. U okolini Novog Sada su i salaši, lovišta, ribolovna i vinska područja.

Stanovnici Novog Sada neguju smirenost u ophođenju, govore različitim maternjim jezicima, a svakog posetioca dočekaju sa pažnjom i radoznalom srdačnošću.
Novi Sad, grad na Dunavu, grad evropske istorije i balkanskog gostoprimstva je iskustvo koje vam nedostaje.

Dobrodošli