Homepage Blog Međunarodni dolasci opali su za više od 70% tokom prvih deset meseci 2020. godine

Međunarodni dolasci opali su za više od 70% tokom prvih deset meseci 2020. godine

Januar 27, 2021

Ograničenja putovanja, nisko poverenje potrošača i globalna borba sa virusom COVID-19 i dalje snažno pogađaju sve regije sveta, kao i globalni turizam. Sve ovo je doprinelo da se turizam nađe u najgoroj godini svoje istorije.

Prema najnovijim turističkim podacima Svetske turističke organizacije (UNWTO), destinacije su dočekale 900 miliona manje međunarodnih turista u periodu od januara do oktobra u poređenju sa istim periodom 2019. godine. To dovodi do gubitka od 935 milijardi američkih dolara prihoda od izvoza od međunarodnog turizma. To je deset puta veći gubitak nego onaj koji je bio za vreme globalne ekonomske i finansijske krize 2009. godine.

Generalni sekretar UNWTO-a Zurab Pololikašvili rekao je: „Od početka ove krize, UNWTO je vladama i preduzećima pružio pouzdane podatke koji pokazuju neviđeni uticaj pandemije COVID-19 na globalni turizam. Iako vest o vakcini jača samopouzdanje putnika, još uvek postoji dug put do oporavka. Stoga moramo pojačati svoje napore na sigurnom otvaranju granica, istovremeno podržavajući turistička radna mesta i preduzeća. Sve je jasnije da je turizam jedan od sektora koji je najviše pogođen ovom neviđenom krizom.“

Na osnovu trenutnih dokaza, UNWTO je očekivao pad međunarodnih dolazaka za 70% do 75% tokom cele 2020. godine. U ovom slučaju, globalni turizam će se vratiti na nivo od pre 30 godina, sa milijardu dolazaka manje i gubitkom oko 1,1 triliona američkih dolara u međunarodnim prihodima od turizma. Ovaj ogroman pad turizma usled pandemije mogao bi rezultirati ekonomskim gubitkom od 2 triliona američkih dolara u svetskom BDP-u.

Ograničenja putovanja i dalje opterećuju oporavak

Azija i Pacifik, prva regija koja je pretrpela uticaj pandemije i ona sa najvišim nivoom ograničenja putovanja do danas, zabeležila je pad dolazaka za 82% u prvih deset meseci 2020. godine. Bliski Istok zabeležio je pad od 73%, dok je Afrika zabeležila pad od 69%. Međunarodni dolasci u Evropu i Ameriku opali su za 68%.

Evropa je zabeležila manje padove u septembru (-72%) i oktobru (-76%) u poređenju sa ostalim svetskim regionima, nakon malog, mada kratkotrajnog oporavka u letnjim mesecima, julu i avgustu. Oživljavanje virusa širom regiona dovelo je do ponovnog uvođenja nekih oblika ograničenja putovanja. Međutim, Evropa je region u kojem je više destinacija (91% od 1. novembra 2020.) ublažilo takva ograničenja, uglavnom među državama članicama Šengena.

Na drugom kraju spektra, Azija i Pacifik nastavili su da beleže pad od skoro 100% u septembru i oktobru, što je odraz stalnog zatvaranja granica u Kini i drugim glavnim destinacijama u regionu. Amerika je postepeno napredovala od juna, s relativno nižim padom međunarodnih dolazaka do oktobra. Ovo se odražava na ponovno otvaranje mnogih destinacija u regionu, uključujući male ostrvske države u razvoju na Karibima.

Potražnja je u celini i dalje slaba uprkos blagom poboljšanju na nekim tržištima

Gledajući unapred, očekuje se da će najava vakcine i početak vakcinacije postepeno povećavati poverenje potrošača. Istovremeno, sve veći broj destinacija ublažava ili ukida ograničenja za putovanja. Prema najnovijem istraživanju UNWTO-a, udeo zatvorenih destinacija opao je sa 82% krajem aprila 2020. godine na 18% početkom novembra (izraženo u procentu međunarodnih dolazaka).

Prošireni scenariji 2021-2024. godine, koje je predstavila specijalizovana agencija za turizam Ujedinjenih nacija, ukazuju na oporavak u drugoj polovini 2021. godine. Ipak, povratak na nivo 2019. godine u pogledu međunarodnih dolazaka mogao bi potrajati između dve do četiri godine.

 

Izvor: Svetska turistička organizacija (UNWTO)

https://www.unwto.org/news/tourism-back-to-1990-levels-as-arrivals-fall-by-more-than-70