Manastir Privina Glava

Manastir Privina Glava je prema predanju najstariji fruškogorski manastir jer se vezuje za Pribu ili Privu, srpskog velikaša iz 12 veka. Crkva manastira je posvećena sv. arhanđelima Mihajlu i Gavrilu. Obnova crkve u 15. veku se prema predanju vezuje za sremske Brankoviće, a prvi pisani podatak o manastiru je iz 1566-1567. Manastir je stradao tokom austrijsko turskih ratova (kraj 17. i početak 18. veka). Izgradnja nove crkve završena je 1760. zahvaljujući prilozima bogatih građana. Zidne slike oslikao je Kuzman Kolarić, a ikone na ikonostasu je prema nekim izvorima oslikao Andrej Šaltist. Manastir je tokom II svetskog rata opljačkan.

Adresa

Vuka Karadžića, Privina Glava 22240, Fruška gora, Srbija