Manastir Divša (Đipša)

Manastirska crkva posvećena je Prenosu mošti Svetog Nikole (22. maj)

Prema predanju, Manastir Đipšu je osnovao despot Jovan Branković u 15. veku. Ovaj podatak se navodi i u knjizi „Opis srpskih fruškogorskih manastira 1753. god.” autora Dimitrija Ruvarca. U pisanim izvorima, Đipša se pominje u rukopisnom četvorojevanđelju iz 15. ili s početka 16. veka i osmanlijskom dokumentu iz druge polovine 16. veka.

Manastirska crkva je nekoliko puta obnavljana, a sadašnji izgled je dobila posle temeljne rekonstrukcije, urađene sredinom 18. veka, kada su dozidani priprata i dvospratni zvonik u kojem je bila kapela posvećena Pokrovu Bogorodice. Spratni konak zapadno od crkve je iz istog perioda. Iznad južnog ulaza u crkvu nalazi se freska Sv. Nikole.

Đipša je tokom 18. i 19. veka mahom bila metoh Kuveždina, a u drugoj deceniji 20. veka manastir je napušten. Tokom Drugog svetskog rata ustaše su ga minirale. Zbog napuklina koje su tada nastale, a vremenom se i produbile, zvonik je srušen sedamdesetih godina 20. veka. Intenzivna obnova manastira započela je osamdesetih godina 20. veka.

Ikonostas iz 18. veka, koji je u baroknom stilu oslikao majstor Teodor Stefanov Gologlavac, oštećen je tokom Drugog svetskog rata. Sačuvani su samo njegovi delovi koji se nalaze u Muzeju crkvene umetnosti u Sremskoj Mitrovici. Savremeni ikonostas manastirske crkve iz 20. veka rad je ikonopisačke radionice „Minić”, a rezba je urađena u Rumuniji. Zidno slikarstvo je rad Bojana Stankovića iz prve decenije 21. veka.

INFORMACIJE ZA TURISTE: Podrazumeva se odgovarajući način oblačenja (za žene pokrivena glava, duga suknja, dugi rukavi, a za muškarce duge pantalone i košulja). Sve potrebne informacije dobićete prilikom najave posete. Grupne posetu je najbolje najaviti ranije na tel. +381 (0)21 769 019. 

Adresa

Fruška gora, Srbija