Kulturna dobra

Znamenita mesta

Mesto zaključenja Karlovačkog mira 1669, gde su Austrija, Venecija i Poljska sa jedne i Turska sa druge strane (Rusija je sa Turskom potpisala samo primirje) okončali jedan od ratova tokom Druge opsade Beča (1683).
Mesto bitke kod Slankamena koja se odigrala 1691. obeleženo je spomenikom podignutim 1892. Sukobile su se austrijska i turska vojska. Turci su doživeli težak poraz.
Mesto bitke na Vezircu koja se odigrala 1716. nalazi se na brdu Vezirac u blizini Tekija (Petrovaradin). Tada je austrijska vojska pod komandom Eugena Savojskog potukla tursku vojsku kojom je komandovao Damad Ali paša.
Mesto proboja Sremskog fronta obeležen je Spomen kompleksom “Sremski front” u Adaševcima. Radi se o jednoj od najznačajnijih bitaka u sklopu završnih operacija za oslobođenje Jugoslavije od fašističkih okupatora koja se odigrala u aprilu 1945. Spomen kompleks “Sremski front” čuva imena 15.000 palih boraca NOVJ, Crvene i Bugarske armije. Kompleks je sagrađen 1988. a delo je Jovana Soldatovića.

Prostorno kulturno-istorijske celina Sremskih Karlovaca

Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca je barokna prostorno kulturno-istorijska celina je građena od sredine 18, pa do početka 20 veka. Izuzetnošću se ističu: Saborna crkva sv. Nikole izgrađena u 17. veku i Patrijršijski dvor podignut krajem 19. veka na mestu na kome je 18. veku bila zgrada stare mitropolije.

Spomenici kulture od izuzetnog značaja van Sremskih Karlovaca

Crkvu sv. Nikole u Starom Slankamenu je po predanju izgradio Vuk Grgurević (Zmaj Ognjeni Vuk), ali najstariji pisani trag o crkvi je iz 1501.
Crkva sv. arhanđela Gavrila u Molovinu izgrađena je 1801.
Seoska kuća u Neštinu je primer narodnog graditeljstva iz 18. veka.