Izletište Brankovac (Fruška gora)

<
>

Izletište Brankovac nalazi se u centralnom delu Fruške gore na putu između Zmajevca i Crvenog čota. Sa leve strane izletište je uređeno postavljenim mobilijarom (klupe, stolovi, nadstrešnice, ložišta), a sa desne strane su prostrane tzv. Beočinske livade, sa kojih se pruža širok pogled na Bačku i Novi Sad. Sa ovog lokaliteta prema severu tzv. „Dupčekov put“ kojim se stiže do manastira Beočin.