Homepage Blog Futoški hramovi

Futoški hramovi

Jul 6, 2018

Na početku Novog Futoga nalazi se markantna Rimokatoličkа Crkva Presvetog Srca Isusovog, izgrađena na mestu gde je 1776. bio barokni hram Presvetog Trojstva. Savremenu crkvu je izgradila grofovska porodica Kotek (Chotek) u periodu 1906 -1908. Gotski tornjevi ovog hrama vidljivi su iz daljine. Crkva je bogato ukrašena, poseduje mobilijar u pseudogotskom stilu i moćne orgulje, što uz monumentalnost građevine, hramu daje jedinstven i harmoničan utisak svečane raskoši nekih prošlih vremena. Župni dvor koji je izgrađen 1776. uz prvobitnu crkvu i danas postoji.  U savremenoj Crkvi Srca Isusovog nalazi se i relikvija Sv. Eugena, mučenika iz prvohrišćanskih vremena, čije je telo počivalo u Rimskim katakombama. Papa Pio VI je  1777. relikviju darovao futoškoj Crkvi Presvetog Trojstva  koju je sagradio grof Andreas Hadik, a ona se sada nalazi u staklenom sarkofagu  ispod bočnog oltara u savremenom hramu. Na spomen ploči u unutrašnjosti crkve zapisano je da su pojedine vitraže darovali: grof Rudolf, supruga Maria Radaj (Raday), kćerka Henrieta, sestra Gabriela Šenborn (udata Schönborn), župnik Jožef Ajgl (Eigl) i neke ugledne porodice iz Futoga.

U blizini Dunava u delu Starog Futoga nalazi se Srpska pravoslavna Crkva Svetih Vrača Kozme i Damjana. Izgrađena je 1776. u stilu baroka. Ikonostas je 1779. uradio jedan od najznačajnijih srpskih slikara 18. i 19. veka,  Arsenije Teodorović. Zidne slike su delo Janka Halkozovića, predstavnika ranobaroknog slikarstva u Vojvodini. Hram poseduje zbirku ikona koje je radio novosadski slikar Pavle Simić, čiji se slikarski izraz dovodi u vezu sa nazarenskim slikarstvom. U lepo uređenoj i održavanoj crkvenoj porti je grob rano preminule kćerke pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, Smiljke Jovanović.