Propozicije

NAGRAĐUJEMO NAJLEPŠE PROLEĆNE I LETNJE FOTOGRAFIJE NOVOG SADA“

10.05.2022 – 10.08.2022.

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

ORGANIZATOR

Turistička organizacija grada Novog Sada

 

TEMA

Oseti duh Novog Sada – Nagrađujemo najlepše prolećne i letnje fotografije Novog Sada.

Ukoliko volite duge šetnje sunčanim kejom, razgledanje slikovitih prolećnih pejzaža i uvek živahnu letnju atmosferu Novog Sada, ovaj foto konkurs je pravi poziv za Vas. Sve što Vam je potrebno je mobilni telefon ili fotoaparat i želja da svoju kreativnost pretvorite u ideju koju ćete podeliti sa nama.

 

CILJ KONKURSA

Promociju Grada Novog Sada.

 

OSNOVNE PROPOZICIJE

-Na Foto konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina, iz zemlje i inostranstva, a učešće na konkursu je besplatno.

-Na Foto konkursu ne mogu učestvovati zaposleni u TONS-u, zaposleni u kompanijama darodavaca, kao ni članovi njihovih porodica (roditelji, supružnici, deca).

-Turistička organizacija grada Novog Sada ima neograničeno pravo na slobodno korišćenje fotografija u promotivne svrhe.

-Fotografije koje na sebi imaju potpis autora neće biti prihvaćene. U tom smislu, molimo Vas da obeležene fotografije na ovaj način ne šaljete.

-Fotografije koje su prodate drugom licu ili korišćene u marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu biti deo konkursa.

– Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obaveštenja učesnika.

 

PROPOZICIJE ZA FOTOGRAFIJE

-Fotografije moraju biti napravljene isključivo na teritoriji grada Novog Sada sa okolinom (Sremski Karlovci i Fruška gora).

-Autori mogu da konkurišu sa crno-belim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno 2 fotografije.

-Fotografije ne mogu biti starije od 12 meseci (u obzir se uzimaju fotografije nastale u prolećnom i letnjem periodu tokom 2021. i 2022. godine).

-Minimalna dimenzija duže strane fotografije mora biti 3.000 px, najmanje 150 dpi, u JPEG formatu, do 10 mb i moraju odgovarati temi konkursa.

 

PRIPREMA I OBELEŽAVANJE FOTOGRAFIJA

-Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade, koje menjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.

-Svi radovi moraju biti propisno obeleženi, tako što svakom radu autor treba da doda svoje ime i prezime, kao i lokaciju fotografisanja prilikom prijavljivanja (na primer: Petar_Petrović_Centar_Grada).

 

TRAJANJE KONKURSA I DOSTAVA FOTOGRAFIJA

-Rok za slanje radova je od 10.05.2022. do 10.08.2022. godine (do 23:59 h).

-Radovi se šalju elektronskom poštom na adresu: fotokonkurs.tons@gmail.com

-U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja fotografija OBAVEZNO upisati:

 • Ime i prezime autora,
 • Mesto i država prebivališta,
 • Mail adresu,
 • Broj telefona – nije obavezno (za potrebe obaveštavanja dobitnika),
 • Mesto i godinu nastanka fotografije, i
 • Rečenicu ,,SAGLASAN/NA SAM DA SE MOJI LIČNI PODACI MOGU KORISTITI U SVRHU FOTO KONKURSA. TAKOĐE, USTUPAM FOTOGRAFIJE ČIJI SAM VLASNIK AUTORSKIH PRAVA NA SLOBODNO KORIŠĆENJE TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI GRADA NOVOG SADA I PRIHVATAM USLOVE KONKURSA.“

 

IZBOR FOTOGRAFIJA

-Stručni žiri će izabrati naјlepše fotografije u periodu od mesec dana nakon završetka foto konkursa, koje će biti izložene na sajtu TONS-a, gde će posetioci sajta moći da ih pogledaju. Autori najlepših fotografija biće obavešteni putem email adrese koju dostave prilikom prijave.

-Stručni žiri će biti u sastavu:

 • Fotograf Aleksandar Milutinović
 • Marketing menadžer Andrea Bulajić – Dr Techno
 • Predstavnik iz TONS-a

 

NAGRADE

 1. Dr Techno – ,,Samsung“ telefon.
 2. Seosko domaćinstvo Miljević – večera sa degustacijom, jedno noćenje i doručak.
 3. Hotel Fruške Terme – spa day za dvoje.
 4. Boutique Hotel ,,Arta“ – dva noćenja za dve osobe sa doručkom.
 5. Hotel Putnik – noćenje za dve osobe.
 6. Hotel Novi Sad – noćenje sa doručkom za dve osobe.
 7. Manual C – vaučer za kupovinu u iznosu od 5000 din.
 8. Zaga Clouthing – vaučer za kupovinu u iznosu od 5000 din.
 9. Kaferestoran Veliki – vaučer za obrok u iznosu od 4.000 din.
 10. Restoran ,,Garden – pizza za dvoje.
 11. Vinski podrum Šukac – degustacija vina za dvoje.
 12. Poslastičarnica Vremeplov – dva vaučera za kolače za dvoje.
 13. Knjižara ,,Bulevar Books“ – poklon knjiga.
 14. Srpsko narodno pozorište – karte za dvoje.
 15. Bioskop ,,Arena Cineplex“ – karte za dvoje.
 16. TONS – promo paketi.

 

AUTORSKA PRAVA

-Svaki učesnik konkursa mora biti autor fotografija koje prijavljuje na konkurs.

-Organizator se obavezuje da, u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.

-Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama, katalozima, plakatima i drugim elektronskim i štampanim materijalima Turističke organizacije Grada Novog Sada, kao i za reprodukovanje radova u drugim medijima, uz jasnu naznaku autora fotografije.

-Radovi dostavljeni organizatoru radi učešća na konkursu ,,Oseti duh Novog Sad“ se ne vraćaju. Autori ustupaju svoje fotografije na korišćenje u promotivne svrhe portalu Turističke organizacije grada Novog Sada i odriču se prava na bilo kakvu finansijsku ili drugu naknadu.

-Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i slično prispelih i objavljenih fotografija od strane drugih lica.

-Sve prijavljene fotografije ne smeju sadržati nikakvo kriminalno delo/aktivnost, niti ugrožavati građanska prava i zakone. Takođe, ne smeju se kršiti autorska prava, pravila, niti javna svojina ili pravo na privatnost bilo kojeg trećeg lica. Zabranjeno je dodavanje logo-a, logotipa, “watermark“-a i sličnih oznaka na fotografijama.

-Organizator nije odgovoran za sve netačne ili nepotpune informacije od strane učesnika ili mogućih tehničkih i softverskih problema web programa-aplikacije konkursa, kao ni za moguće probleme u slučaju kompjuterskih virusa i drugih neovlašćenih intervencija i ostalih tehničkih problema.

-Organizator može koristiti prispele radove u svrhu promocije Novog Sada, bez plaćanja naknade, zadržavajući pravo prilagođavanja, aranžiranja, izmene ili obrade fotografije (u smislu pripreme za objavu) bez dodatnog odobrenja ili saglasnosti autora.

 

IDENTIFIKACIJA NAGRAĐENIH I PREUZIMANJE NAGRADA

-Organizator će obavestiti nagrađenog učesnika telefonom ili mejlom koji je dostavio o načinu i vremenu preuzimanja nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za ostvarivanje prava na nagradu.

-Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila konkursa, a naročito ako se uzdrži od dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade, Organizator neće izvršiti dodelu nagrade tom licu.

-Učesnici su dužni da lično preuzmu nagrade. U slučaju da učesnici nisu u mogućnosti da lično preuzmu nagrade, moguće je da je preuzme osoba koja je ovlašćena za to.

 

PUBLICITET

-Ukoliko ostvare pravo na nagradu, učesnici su saglasni da se njihovi podaci o ličnosti (ime i prezime i mesto i država prebivališta) mogu, od strane Organizatora, objaviti i koristiti u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala, bez plaćanja bilo kakve naknade.

-Uzimanjem učešća u Konkursu, učesnici prihvataju pravila Konkursa i iskazuju saglasnost da Organizator ima pravo na eksploataciju svih podataka poslatih elektronskom poštom, bez naknade, bez bilo kakvih ograničenja i bez obaveze pribavljanja dodatih saglasnosti.

 

IZMENA PRAVILA

-Organizator zadržava pravo na promenu bilo koje od navedenih pravila Konkursa, bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

-Izmena pravila mora biti javno dostupna u okviru sajta Turističke organizacije Grada Novog Sada.

 

PREKID KONKURSA

-Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti o čemu će učesnici biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu Turističke organizacije Grada Novog Sada.

-Turistička organizacija Grada Novog Sada ne odgovara za eventualni prekid konkursa.

 

INFORMACIJE I KONTAKT

Sva pitanja vezana za nagradni foto-konkurs možete dobiti pozivom na broj Turističkog informativnog centra +381 021 661 73 43 svakog radnog dana od 8 do 19 h ili slanjem mejla na: fotokonkurs.tons@gmail.com

Linkovi:

www.novisad.travel